Až se okap zeptá, co jste dělali v létě…

Je pravda, že okapy se během letošního suchého léta příliš „neopotřebovaly“. To se ale nyní může změnit. Před zimou je proto vyčistěte, zkontrolujte jejich stav a bydlíte-li na horách, zpevněte je nebo demontujte.

Před podzimními dešti nezapomeňte vyčistit okapy, aby později voda nenapáchala škodu na domě ani kolem něj.

Před podzimními dešti nezapomeňte
vyčistit okapy, aby později voda nenapáchala
škodu na domě ani kolem něj.

Ještě než přijdou podzimní plískanice, vezměte žebřík nebo vylezte na střechu a nejprve všechny okapy a okapové svody důkladně vyčistěte. Spadané listí, ovoce a další nečistoty musejí pryč, protože mohou spolu s velkou vodou po přívalovém dešti ucpat svod a nadělat nemalou škodu například na fasádě nebo záhonech kolem domu. Od této povinnosti jsou „osvobozeni“ ti, kdo už na okapy nainstalovali některý z doplňků, jež brání usazování nečistot. Patří mezi ně například nerezová filtrační vložka, plastový lapač nečistot a o stupeň lepší je samočisticí plastový lapač nečistot. Jestliže máte okapy čisté, je třeba zkontrolovat, zda nejsou děravé či jinak poškozené. Ideálně k tomu použijte proud vody, která nejen celý systém ještě dočistí, ale zároveň ukáže jeho slabá místa. Poškozené části samozřejmě vyměňte.

Na horách okapy ukliďte
Jiný postup se doporučuje pro majitele nemovitostí v horských oblastech, kde lze předpokládat, že nejen střecha, ale i okapový systém budou muset odolávat hmotnosti vrstvy sněhu i jeho sesuvům při tání. Taková lavina pak s sebou snadno strhne i žlaby. Existuje několik cest, jak tomu zabránit. Ideální je okapové žlaby i svislé svody umístit hluboko pod hranu střechy, kde jsou před sesuvy a sněhem chráněny. Tento způsob ovšem nelze uplatnit zdaleka ve všech případech. Další variantu představuje zpevnění rohů a koutů žlabů háky. Ty pomohou odolat náporu sjíždějícího sněhu při větších sněhových srážkách, zejména u hladkých a nedostatečně zateplených střech. Při montáži okapového systému je nutné dbát na to, aby přední hrana podokapního žlabu byla o něco níže, než je hrana zadní – aby voda v zamrzlém okapu při následném tání přetékala z okapu směrem od fasády. Mnozí však raději celý okapový systém demontují, na zimu uklidí a na jaře vrátí zpět na místo. Vzhledem k tomu, že dnes se na trhu najde spousta okapových systémů fungujících na principu stavebnice, které se do sebe pouze skládají, a to i opakovaně, nijak se nesvažují či napevno nespojují, není to problém.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Až se okap zeptá, co jste dělali v létě…

Až se okap zeptá, co jste dělali v létě…