Zimní zahrady

Než se rozhodnete pro stavbu zimní zahrady, ujasněte si, k čemu přesně ji chcete využívat. Čím různorodější požadavky totiž máte, tím stabilnějších klimatických podmínek budete muset v zahradě docílit. Má-li naopak sloužit jedinému účelu, nebude případné extrémní klima nikomu vadit.

Zimní zahrada může ušetřit až 40 % nákladů na vytápění. Pokud její stavba ale nedodrží určité konstrukční zásady, stává se naopak zdrojem problémů.

Zjednodušeně řečeno – v obytné zimní zahradě tropické rostliny nevypěstujete, stejně jako ve skleníku nebudete moci relaxovat. Z tohoto pohledu se zimní zahrady dělí na čtyři typy. Mohou fungovat jako další obytná místnost, skleník, prostor s bazénem nebo jako systém k získání solární energie.

Obytný prostor

Zimní zahrada, která rozšiřuje obytnou plochu domu, by měla být obyvatelná během celého roku. Klima v ní proto musí být vyrovnané, tj. letní teploty max. 26 °C a v zimě minimální tepelné ztráty. Prvním opatřením, jak toho docílit, je dostatečné množství dobře izolovaných ploch, které teplo určitou dobu akumulují a později vydávají. S tím souvisí i otázka prosklívání střechy. Aby nedošlo k přehřátí zimní zahrady, měly by paprsky vysoko postaveného letního slunce dopadat na masivní střechu. U nízkého zimního slunce musí ale naopak dopadat hluboko do prostoru. Kompromisem je proto masivní zastřešení s částečným prosklením směrem k okapu. Svislé stěny by měly být zaskleny kvalitním tepelně izolačním sklem, které zabrání kondenzaci vody. Důležitá je i orientace zimní zahrady. Nejvýhodnější je západní nebo jihozápadní směr, který zaručuje největší dopad světla a současně jeho nejdelší využití. Zde je dobré zmínit nutnost dobrého odvětrání. Klima v obytné zimní zahradě ovlivňuje také její včlenění do domu. Ideální je oddělit ji například velkými dveřmi, které lze podle situace kdykoli uzavřít a vytvořit tak v ní vlastní tepelné podmínky.

Pěstování rostlin

Zimní zahrada se často využívá k pěstování exotických rostlin, protože je možné v ní vytvořit takové podmínky, které jim vyhovují. Pro zahradu využívanou jako skleník je typický vysoký podíl zasklených ploch, aby do ní mohlo dopadat dostatečné množství světla a hřejivých paprsků. Bohužel se od nich odvíjejí i tepelné ztráty během noci a chladných dnů. S ohledem na teplotní výkyvy proto potřebuje tento typ zahrady dobrý systém větrání a stínění, příp. volitelné vytápění. Dalším znakem je dostatečně velký vzdušný prostor nad vegetací, který zabrání dusnému a vlhkému vedru mezi rostlinami. Nosná konstrukce zimní zahrady musí být ošetřena proti možnému poškození vlhkostí a musí být zajištěn odvod kondenzační vody. Včlenění takové zahrady do vlastního domu by mělo být co nejmenší.

Zastřešení bazénu

Zimní zahrada může také poskytovat zastřešení bazénu. Jelikož je prostor okolo bazénu zpravidla přímo napojen na zdi domu a odpařuje se tu velké množství vody, může docházet k vlhnutí stavby a vzniku plísní. Je proto nutné vybudovat kvalitní izolace, použít speciální omítky a dostatečně izolující skleněné výplně. Obvykle jde o celoročně využívaný prostor, který je v zimě vytápěný a odvětrávání v něm není vhodné. Nezbytná je proto instalace odvlhčovače; vlhkost se sníží i zakrýváním hladiny roletovým krytem nebo plachtou.

Energetické využití

Prostřednictvím zimních zahrad lze také získávat sluneční energii. Podle jejího využití je možné rozlišit zimní zahradu jako tzv. energetický nárazník nebo jako kolektor teplého vzduchu. Jako energetický nárazník funguje zahrada umístěná před obytným domem nezávisle na světových stranách. Její nevytápěný prostor snižuje tepelné ztráty místností nacházejících se za ní. Aby však v zahradě nedocházelo k velkému ochlazování, měla by být spíš široká a vysoká než hluboká. Pro zimní zahradu, která má sloužit jako kolektor teplého vzduchu, je důležité směřování na jih, dále kolmé zasklené plochy, ideálně po celé jižní fasádě domu, a cílené proudění vzduchu. Zisk solárního tepla závisí hlavně na velikosti zasklených ploch. Měření u domů se zimními zahradami ukázala úsporu topné energie o 7–40 % vůči srovnatelným domům bez zimní zahrady

FOTO: SHUTTERSTOCK

Zimní zahrady

Save

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Zimní zahrady