Spuštění automatické závlahy

S příchodem jara nastává čas na spuštění automatického závlahového systému. Teprve nyní se ukáže, jak dobře byla závlaha nainstalována a zazimována.

S příchodem jara nastává čas na spuštění automatického závlahového systému.

S příchodem jara nastává čas na spuštění automatického
závlahového systému.

Kontrolu a spuštění závlahového systému provádějte nejlépe v termínu jarní vertikutace, kdy už nehrozí pokles teplot pod bod mrazu.

Správný postup
Při kontrole automatické závlahy po zimě postupujte nejdříve od místa, kde do systému vtéká voda, až po samotné postřikovače. U jednotlivých komponentů vizuálně překontrolujte trubní vedení a utažení závitů na spojích. V hlavní sestavě vyčistěte a zkontrolujte vložku filtru, a pokud je poškozená, neváhejte s její výměnou. Kontrolu proveďte i u hlavního elektromagnetického ventilu, který nesmí být v závitu naprasklý ani jinak mechanicky poškozený. Pokud jste před zimou u sekčních ventilů, které rozdělují vodu do jednotlivých postřikovačů, demontovali cívky, odstraňte krytku každého ventilu, zkontrolujte jednotlivé otvory a poté cívky namontujte. Také v tomto případě je nutná vizuální kontrola. U postřikovačů je vhodné vyjmout filtr s tryskou a instalovat proplachové trysky. V potrubí zůstává totiž po podzimním profouknutí stlačeným vzduchem z kompresoru šlem, který přes zimu uschne, popraská a může zanést filtry trysek. Před instalací proplachových trysek si ale zapište čísla a výseče původních trysek do plánku, jinak nebudete schopni je zpátky správně namontovat. Jako poslední a nejdůležitější je správné nastavení ovládací jednotky. Nestačí ji pouze přepnout z polohy OFF do polohy ON, je nutné ověřit i nastavení programu a otestovat funkčnost senzorů a čidel. Ovládací jednotky profesionálních systémů mají naprogramováno hned několik různých metod kontroly zavlažovacího systému, takže pokud je to možné, využijte je.

Kontrola čerpadla
U závlahového systému s čerpadlem se doporučuje přes zimu čerpadlo několikrát spustit, aby nedošlo k jeho zatuhnutí vlivem vodního kamene. Pokud máte možnost a dovednosti čerpadlo před spuštěním zkontrolovat, určitě tak učiňte. Zkontrolujte i vodu v jímce. Jinak vypadá voda, která se v sezoně neustále čerpá a znovu doplňuje, a ta, která několik měsíců „stojí“. Obecně je vhodné jímku po zimě vyčistit a připravit na novou sezonu.

První spuštění
Po provedené kontrole a nastavení řídicí jednotky je závlahový systém připraven k zavodnění a natlakování. Při zavodňování postupujte od hlavní sestavy přes potrubí k sekčním ventilům a nakonec k jednotlivým sekcím. U každého kroku nechte systém plně natlakovat a prověřte těsnost spojů. V případě protékání nebo kapání vody nejprve zkontrolujte, jestli není závit prasklý, a teprve potom jej dotáhněte. Jednotlivé sekce závlahy spusťte přes jednotku a vodu nechte sekcí několik vteřin protékat. Po úspěšném spuštění odinstalujte proplachové trysky, namontujte původní, nastavte jejich výseče a překontrolujte je opětovným spuštěním sekcí.

Závlaha se nespustila
Zima odhalí většinu chyb způsobených špatnou instalací či zazimováním závlahového systému. Pokud budete postupovat podle našeho návodu, můžete pochybení snadněji lokalizovat. Při každém kroku odzimování závlahy dochází k určitým typickým chybám. Jestliže například neproudí voda do hlavní sestavy systému, zkontrolujte zdroj vody nebo správné otevření ventilů. Pokud nelze zavodnit sekční ventily, chybu najdete pravděpodobně v hlavním elektromagnetickém ventilu. Obdobný případ může nastat u postřikovačů. V případě chyby na sekčním rozvodu otevírejte ventily ručně, nikoli přes ovládací jednotku. Jestliže vám klesá tlak v potrubí, mohlo dojít k poruše spoje v zemi – většinou se tak stane při nesprávné hloubce položeného potrubí. Nakonec zkontrolujte nastavení ovládací jednotky, popřípadě obnovte funkční program z trvalé paměti. Závadu, u které máte podezření na špatné či poškozené elektrické zapojení, nechte prověřit instalační firmou.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Spuštění automatické závlahy