Stín pro mělká jezírka


V posledních letech jsopu velkou módou minijezírka v různých netypických nádobách, jako jsou soudky nebo staré zinkové vaničky. Protože jsou mělké, voda se v nich často rychle přehřívá, což nesvědčí ani vysazeným rostlinám, ani živočichům, kteří tuto byť malou vodní plochu osídlili. Přistínění pomůže vodu ochladit. Pokud nerostou v okolí stromy, můžete si pomoci i velkým deštníkem, kterým odcloníte slunce z jihu nebo plachtou, podobně jako chráníte dětský bazének. Šikovným řešením jsou i vyšší rostliny v nádobách, které hladinu alespoň na část horkého odpoledne zastíní.

Stín pro mělká jezírka