Stromek po Vánocích

Měli jste o Vánocích živý stromek v kontejneru? Pokud ho chcete uchovat i pro další sezony, dodržujte pravidla pro správnou aklimatizaci, aby se postupně opět přizpůsobil venkovní teplotě. Je-li zima mírná, nejdříve jej přenesete na pět dnů do chladnější chodby, poté na stejnou dobu do nevytápěné garáže nebo domku, a pak ven. Měnící se teplotě přizpůsobte i zálivku – čím je chladněji, tím méně vody dřevina potřebuje. Hnojení odložte až na květen, kdy se na stromku objeví nové přírůstky.

Stromek po Vánocích