Výsadba jehličnanů

Pro jehličnany připravte dostatečně velkou výsadbovou jámu. Do ní přidejte zahradnický substrát určený pro konifery, promísený s původní půdou, a také pomalu působící granulované hnojivo. I jehličnany potřebují oporu, zvlášť pokud vysazujete vyšší rostliny. Kůl se vždy dává šikmo, hrot se zapichuje mimo výsadbovou mísu.

Výsadba jehličnanů