Stromové altány 2. část

V srpnovém vydání jsme vám představili dnes už často zapomenuté prvky zahradní architektury – altány z živých stromů. Nyní se seznamte se způsoby jejich založení a výběrem vhodných dřevin.

Stromové altány nabídnou úžasnou podívanou zvláště tehdy, jsou-li vysazeny z kvetoucích stromů. Štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides) rozkvétá v květnu a červnu záplavu zlatých květů.

Výběr místa

Stromový altán se hned po založení stane dějištěm života v zahradě. Pod jeho korunami, které po letech vytvoří zapojenou střechu, můžete v klidu odpočívat nebo si hrát s dětmi. Altán by proto měl být vhodně zakomponován do zahrady, aby ladil s okolním prostředím. Umístit ho můžete v blízkosti domu nebo naopak v klidném a vzdáleném koutu zahrady. Dřevinám by z žádné strany neměly stínit okolní stavby či jiné dřeviny, stromy by pak rostly za světlem a větve by časem začaly ztrácet na své hustotě. Uvnitř altánu si jistě budete chtít zřídit posezení, proto si rozmyslete řešení zpevněného povrchu. Vhodná je částečně propustná dlažba, která umožní kořenům příjem vody i pod tímto povrchem. Nevhodné jsou naopak dlažby kladené do betonového lože.

Na stromě záleží

Altán by měl být vhodně zakomponován do zahrady, aby ladil s okolním prostředím.

Každý stromový altán je jedinečný. K jejich tvorbě se používají dřeviny s vlastnostmi, jako jsou dobrá snášenlivost řezu či pružné a odolné dřevo. Druhy dřevin volte podle charakteru altánu. Některé typy totiž vyžadují nosnou konstrukci a dřeviny jsou zde tvarovány po vzoru kordonu (špalíru). Menší stavby si vystačí pouze se samotnými stromy, jejichž koruny jsou k sobě v počáteční fázi upevněny. Vyberte si proto nejdříve druh živého altánu a teprve poté dřevinu, s jejíž pomocí ho vytvoříte.

Návrhy altánů

Načrtnutý kruhový altán bez konstrukce je osázený jeřábem mukem. Průměr kruhové dlažby měří čtyři metry a stromy jsou vysazeny půl metru od okraje dlažby. Po výsadbě kmeny stabilizujte kůly a koruny k sobě upevněte. Po zesílení kmenů je možné kůly odstranit. Koruny se tvarují tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zahuštění a vytvořila se kompaktní střecha. Navržený obdélníkový altán z habru obecného tvarovaného do kordonu vyžaduje stabilní kovovou konstrukci, která umožňuje vyvazování výhonů a jejich snadnější tvarování. Obdélníková zpevněná plocha má rozměr 4 x 3 metry. Pro výsadbu se perfektně hodí druhy ovocných stromů, které snášejí přísné tvarování v kordonu. Při správném řezu se dočkáte bohaté úrody, jelikož při tomto způsobu pěstování světlo snadno proniká do vnitřní struktury koruny.

Kruhový altán bez nosné konstrukce

český názevlatinský název
jeřáb mukSorbus aria
jeřáb mukSorbus aria ‘Lutescens’
lípa srdčitáTilia cordata

Kordonový altán vyžadující nosnou konstrukci

český názevlatinský název
habr obecnýCarpinus betulus
buk lesníFagus sylvatica
lípa srdčitáTilia cordata
štědřenec odvislýLaburnum anagyroides

Poznámka: ideální jsou druhy ovocných stromů jako jabloně (Malus sp.) a hrušně (Pyrus sp.) na vhodných podnožích.

Vrbové altány

český názevlatinský název
vrba košíkářskáSalix viminalis
vrba nachováSalix purpurea
vrba americkáSalix americana
vrba trojmužnáSalix triandra

Poznámka: k tvorbě vrbových stavbiček jsou ideální jedno- až dvouleté pruty úzkolistých druhů s pružným dřevem.

Stromový altán bez nosné konstrukce je náročnější na zapěstování.

Stromový altán bez nosné konstrukce je náročnější na zapěstování. Ve vnitřním prostoru vytvořte zpevněný a pro vodu propustný povrch, na který umístíte zahradní nábytek.

Tento typ živé stavby vyžaduje poměrně široké znalosti řezu. Velkou pozornost budete muset věnovat nejen samotnému tvarování, ale také prosvětlení korun.

Tento typ živé stavby vyžaduje poměrně široké znalosti řezu. Velkou pozornost budete muset věnovat nejen samotnému tvarování, ale také prosvětlení korun, aby nedocházelo ke zbytečnému zahuštění drobnými výhony.

Altán zapěstovaný na nosné konstrukci umožňuje tvorbu stavby větších rozměrů.

Altán zapěstovaný na nosné konstrukci umožňuje tvorbu stavby větších rozměrů. Pěstování na konstrukci je vhodné například pro štědřenec nebo habr. Způsob pěstování se podobá pěstování ovocných dřevin na špalíru.

Zapěstování střechy bude nějakou dobu trvat, ale výsledek stojí za to.

Zapěstování střechy bude nějakou dobu trvat, ale výsledek stojí za to. Koruny stromů zapěstujte tak, aby co nejvíce kopírovaly nosnou konstrukci.

FOTO: SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Stromové altány 2. část

Stromové altány 2. část