Svázat, či nesvázat?

V posledních sezonách mnoho sněhu nebylo, proto někteří zahrádkáři přestali svazovat sloupovité jehličnany. Není to správné, úzké tvary dřevin ohrožuje nejen těžký sníh, ale i prudké poryvy větru, které jsou naopak mnohem častější. Stromy proto svažte, jen pozor, nesmí to být příliš těsně – měli byste pod provázek vsunout pěst.

Svázat, či nesvázat?