Tulipán, ženich pro dvě nevěsty

Některé rostliny procházejí lidskými dějinami nenápadně, prakticky bez povšimnutí, o jiné se strhne téměř rvačka – chce je prostě každý. To je i příběh tulipánu, který je národní rostlinou nejen pro Nizozemce, ale také pro Turky. A sluší se říct, že pro Turecko jí byl dřív.

Tulipán je národní rostlinou Nizozemska i Turecka.

Tulipán je národní rostlinou Nizozemska i Turecka.

Turecká domovina

Místem původního výskytu řady cibulovin jsou suché stepní a polopouštní horské oblasti, ve kterých vznikl jejich charakteristický životní cyklus. Podobný původ mají i tulipány. Třebaže byly do Evropy dovezeny v 16. století z Orientu, konkrétně z Osmanské říše, nepocházejí odtud. Kolébku jejich zrodu našli botanikové ještě dál na východ, v kazašských stepích a v Číně, na svazích Pamíru a Hindúkuše. Původní druhy se zde staly výchozím materiálem pro další šlechtění, které se naplno rozeběhlo za Sulejmana Nádherného. A právě na jeho dvoře se s tulipány seznámil diplomat a velvyslanec rakouského císaře Ogier Ghiselin de Busbecq a právě on je představil Evropě. Tulipán má v Turecku odjakživa výsostné postavení, je symbolem národní kultury a již pro osmanskou aristokracii byl ztělesněním vznešenosti a přepychu. Anglický název tulip (a tedy i český tulipán) pochází nejspíš ze slova dulband, což znamená turban. Podobný kořen slova najdete i ve slově taliban, které rovněž označuje tuto typicky orientální pokrývku hlavy. V Turecku je ale tato rostlina kupodivu pojmenována jako lalei, tedy zcela jinak.

Nizozemské hostování

V Nizozemsku nepatří tulipán mezi původní květenu, ale jeho pěstování se zde stalo významným obchodním artiklem a dalo by se říct, že tulipán změnil tvář této země. Stala se totiž nejvýznamnějším světovým exportérem řezaných tulipánů i producentem tulipánových cibulek (vyvezou se jich téměř dvě miliardy ročně) a jejich pěstování se stalo skutečným květinovým průmyslem. Období kvetení tulipánů je navíc významným turistickým lákadlem, protože Nizozemsko a lány rozkvetlých tulipánů patří neodmyslitelně k sobě stejně jako třeba francouzská Provence a levandule. Jak si Nizozemci tulipánu váží, lze usuzovat i z toho, že od roku 2012 slaví každou třetí lednovou sobotu Národní den tulipánu. V tento den se amsterodamské náměstí Dam promění ve výstavu tulipánových svazků, ze kterých si mohou návštěvníci zdarma vybrat své favority. Nejde však o řezané květiny, tulipány jsou rozdávány celé, i s cibulkou.

Tulipánová rodina

Pod pojmem tulipán se rozumějí nejčastěji zahradní odrůdy. Kromě zahradních druhů je ale možné se v přírodě jižní Evropy setkat i s desítkami původních druhů, z nichž některé můžete pěstovat i na své zahradě. Jde třeba o nízký tulipán tarda (T. tarda), tulipán hrotnatý (T. acuminata), tulipán skalní (T. saxatilis), tulipán Greigův (T. greigii), tulipán Fosterův (T. fosteriana) či tulipán Kaufmanův (T. kaufmanniana). Tyto druhy se také používají pro šlechtění nových odrůd. Klasické, tedy šlechtěné zahradní tulipány se rozdělují do několika velkých skupin, které se vyznačují určitou typickou vlastností. Existují proto například jednoduché rané, plné rané, liliokvěté, papouškovité, třepenité, pivoňkovité a další skupiny tulipánů.

FOTO: SHUTTERSTOCK

 

Uložit

Uložit

Uložit

Tulipán, ženich pro dvě nevěsty