Ukládání hlíz a cibulí

Vyryté mečíky případně jiřinky či begónie na záhonech neoklepávejte načisto, ale i se zbytky hlíny je přeneste na chráněné místo. Živiny se tak přesunou do hlíz a cibulí a teprve po dvou až třech týdnech se zbavují hlíny, odstřihněte zbytky nadzemních částí, popište je, roztřiďte podle barev a odrůd a uložte na suché místo. Nikdy je neskladujte společně se zeleninou ani ovocem, které vyžadují vyšší vlhkost, aby neztrácely vodu a nevadly.

Ukládání hlíz a cibulí