Věčný boj s krtinami

Málokterého zahrádkáře již někdy netrápily krtince na trávníku. Zvláště na pravidelně udržovaném zeleném koberci jsou častou přítěží, ačkoliv samotný krtek rostlinám ve větší míře cíleně neškodí. Velkým problémem je ovšem poškozený terén, který je po rozhrnutí krtinců nerovný a postupem času se dále propadá. Jedním z řešení je třeba pískování a posyp trávníkového substrátu.

Krtince patří mezi postrach všech okrasných trávníků.

Krtince patří mezi postrach všech okrasných trávníků.

Plašiče krtků a trávníková hnojiva s obsahem látek sloužících na vypuzení krtka z pozemku, to je jen malá a poměrně humánní část prostředků určených k boji s tímto živočichem. U mnohých zahrádkářů je krtek držen ve zvláštní nelibosti kvůli mylné domněnce, že se živí kořeny zahradních rostlin, které pak hynou. Krtek je typický hmyzožravec, který si rád smlsne na žížalách nebo červech. Rostliny hynou v důsledku „poddolování“ při tvorbě četných chodeb, které se nachází v různé hloubce.

Úprava terénu

Pískování trávníku je jednou z možností, jak urovnat terén po krtincích.

Pískování trávníku je jednou z možností, jak urovnat terén po krtincích.

Asi největším problémem na okrasných trávnících je nerovný půdní povrch, který vzniká v důsledku rozhrnutí krtince a následného propadání půdy. Menší nerovnosti lze vyřešit povrchovým pískováním křemičitým ostrohranným pískem, které se běžně používá při rekonstrukci trávníku na těžké půdě. Pokud se ovšem na trávníku objeví větší nerovnosti, je mnohem vhodnější povrch posypat vrstvou lehkého trávníkového substrátu a lokálně dosít trávníkovým osivem. Krtci rozhodně nejsou jediným potížistou v trávníku, své odvedou také hlodavci, jejichž chodbičky jsou zřejmé především v jarních měsících po roztání sněhu.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Věčný boj s krtinami

Věčný boj s krtinami