Zahradní turistika

Zahradní architektura je jedinečný obor, který se neustále vyvíjí a přináší něco nového. Pokud se chystáte na budování vlastní zahrady svépomocí, je určitě na místě načerpat inspiraci nejen v České republice, ale také v zahraničí. V posledních letech je oblíbená tak zvaná zahradní turistika, díky níž se podíváte na zahradní veletrhy, do historických parků nebo do soukromých zahrad, které rozhodně stojí za osobní návštěvu.

Díky cestování se můžete podívat do mnoha světových zahrad.

Díky cestování se můžete podívat do mnoha světových zahrad.

Mnoho cestovních kanceláří nabízí možnosti výletů po evropských zahradách. Oblíbenými destinacemi jsou Anglie, Francie nebo Německo. V Německu i Anglii můžete navštívit také některé zahradnické veletrhy, kde získáte kromě cenné inspirace a znalostí také nové rostliny na svou zahradu. V Holandsku zkuste navštívit některý z četných trhů zabývajících se prodejem cibulovin nebo výstavy řezaných květin.

Cestovat můžete i po České republice

Pozadu nezůstává ani naše vlast, kde stále roste zájem o návštěvy soukromých i veřejných zahrad. Kromě zámeckých parků, které jsou otevřené během návštěvnické sezony, lze také jednou ročně navštívit některé soukromé zahrady v rámci Dnů otevřených zahrad. Pokud se zabýváte permakulturou a přírodním hospodařením na zahradě, zkuste nahlédnout do mapy přírodních zahrad, kde objevíte mnoho českých zahrad, které získaly plaketu Přírodní zahrada nebo Ukázková přírodní zahrada. S majiteli těchto zahrad se lze většinou domluvit na návštěvě zahrady během celého roku.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Zahradní turistika