Založení kompostu

Pro kompost vyberte místo v závětří a mimo přímé slunce, aby nevysychal. Místo zryjte do hloubky asi patnáct centimetrů, rozprostřete zde vyšší vrstvu kyprého materiálu, jako je sláma, pokosená tráva nebo i větve. Tak zajistíte, aby se do bioodpadu dostaly žížaly z půdy, které jsou nutné k rozkladu organické hmoty. Stejný postup zvolte i v případě, že jste si koupili plastový komposter.
Velikost zrytého místa se řídí jeho půdorysem.

Založení kompostu