Zanedbané keře

Začátek zimy využijte pro prosvětlení a tvarování keřů, které kvůli zanedbané péči nekvetou. Řez povzbudí tvorbu mladých výhonů a založení květních pupenů. Staré a slabé větvičky, které dřevinu zbytečně zahušťují, vyřežte až u země. Zbytek je třeba zkrátit k životaschopné mladé části. Takto můžete pomoci pustorylu, vajgélie, tavolníku, zlatici, zákulu, trojpuku a tamaryšku.

Zanedbané keře