Zavírejte okna

Pařeniště pasivně zahřívá energie vznikající při rozkladu organických látek, především statkového hnoje. Umí také přes den akumulovat teplo ze slunečního záření. Abyste zabránili jeho úniku, pařeništní okna zavírejte včas odpoledne a také je dobře zakryjte slaměnými rohožemi nebo silnou geotextilií. Tato ochrana se snímá až dopoledne, kdy už je venku opět teplo.

Zavírejte okna