Zeleninové a květinové záhony ve svahu

Máte-li jen malou zahradu, navíc ve svahu, můžete i v ní pěstovat zeleninu a ovoce. Jen příprava bude o něco náročnější, protože musíte vybudovat kaskádu opěrných zídek i vyvýšené záhony.

PŘED
Část pozemku stoupající směrem k domu je nyní neurovnaná a zarostlá trávníkem.

foto Lucie Peukertová

Malá venkovská zahrada je orientovaná na jih – zatímco její horní část strměji stoupá k domu, druhá polovina se svažuje už jen mírně. V současné době tady kromě trávníku rostou jen menší zeravy (Thuja) a náletové dřeviny, celkově je prostor zanedbaný. Ovšem majitelé si tady přejí vytvořit formální, pravidelnou zahradu, která bude zároveň krásná i praktická. Po záhonech, které se tady nacházely kdysi, zůstala kvalitní zemina. K zalévání poslouží dešťová voda svedená do podzemní jímky, ta se nachází jen kousek odtud. Pěstování zjednoduší praktické uspořádání jednotlivých záhonů a jejich vyvýšení nad terén, cestičky mezi a okolí bude z mlatu, po kterém se dobře chodí, a odpadne tak náročná údržba trávníku.

Ostálka sličná, foto Lucie Peukertová

Zpevnění svahu

Nejprve bude nutné vykopat všechny náletové dřeviny, odstranit trávník a veškerý odpad, který tu zůstal po kácení stromů v minulosti. Poté lze začít se stavebními pracemi, jako první se vybuduje schodiště vedoucí k domu i do zadní části zeleninové zahrady. Systém kamenných zídek už lze stavět na sucho, tedy pokud majitelé použijí dostatečně velké balvany a vytvoří z nich stabilní základ zapuštěný do hloubky čtyřicet centimetrů pod terén. Uprostřed, kde už svah není tak strmý, může na zídky navázat mlatová plocha s dalšími vyvýšenými záhony ze smrkových trámů ošetřených proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Nátěr prodlužující životnost dřeva se doporučuje přibližně po šesti letech obnovit a vnitřní stěny vyložit nopovou fólií, aby nedocházelo ke kontaktu zeminy se dřevem.

kresba Lucie Peukertová

Aby nedocházelo k roznášení mulčovací kůry z okolí ovocných dřevin po mlatu, ohraničí je ocelová pásovina vyzdvižená přibližně tři centimetry nad úroveň terénu. V této části také zbyde místo pro laťový kompostér, aby majitelé nemuseli odnášet plevel nebo zbytky ze záhonů.

Meduňka lékařská, foto Lucie Peukertová

Třapatovka bledá, foto Lucie Peukertová

Originální záhony

Pěstování různých skupin rostlin umožní pětice vyvýšených záhonů, díky nimž bude zahrada nejen dobře udržovatelná, ale zároveň i krásná. Na prvním, který se nachází nejblíž domu, porostou vytrvalé bylinky. Kromě v létě kvetoucích třapatkovky nachové (Echinacea purpurea) a zavinutky trubkovité (Monarda fistulosa) také meduňka lékařská (Melissa officinalis), mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum) a šalvěj lékařská (Salvia officinalis). Povrch zeminy zakryje mulč z kamenné drtě.

červený rybíz, foto Shutterstock

Další záhon ovládnou letničky z přímého výsevu, které se dají řezat do vázy, a navíc přilákají do zahrady hmyz. Měsíček lékařský (Calendula officinalis) rozšíří sortiment bylinek. Třetí, ohraničený kamennou zídkou, může sloužit například pro pěstování kořenové zeleniny – různých odrůd mrkve nebo petržele. Dvojice vyvýšených záhonů ze smrkových trámů lze využít pro plodovou nebo listovou zeleninu.

V zahradě zbude místo také pro ovocné stromy a keře. Drátěnou konstrukci poblíž plotu poroste réva vinná (Vitis vinifera), před ni se vejdou různé odrůdy rybízu (Ribes), příbuzného angreštu (Ribes uva-crispa), borůvek chocholičnatých (Vaccinium corymbosum) nebo kamčatské borůvky (Lonicera kamschatica). I když na většině plochy této části zahrady byl trávník odstraněný, kolem kompostéru a jabloně odrůdy ´Melodie´ zůstává.

Zavinutka trubkovitá, foto Lucie Peukertová

Údržba během roku

Stejně jako každá zeleninová zahrada bude i tato potřebovat péči a během roku se neobejde bez setí a sázení, hnojení, pletí ani ochrany proti škůdcům. Zalévání zjednoduší mulčování, dobře tady poslouží sláma nebo jemně posečená tráva.

Jabloň bude třeba v zimě nebo předjaří prořezat a při tom odstranit všechny kolmé, křížící se a slabé výhony tak, aby koruna zůstala světlá a otevřená. Ve stejném termínu se musí stříhat také rybízy a angrešt. U borůvek stačí odstranit jen odplozené dřevo, které poznáte podle velkého množství drobných větévek bez pupenů. Na jaře prořežte i vinnou révu a ostříhejte vytrvalé bylinky. Hlavně u dřevnatějících léčivek nesmíte zasáhnout hluboko do dřeva, těžko by obrůstaly. Letničkový záhon může mít každý rok jinou podobu. Většinu květin lze vysévat přímo do půdy, ale třeba ostálky je lepší předpěstovat, naopak sporýš a měsíček se budou několik let přesévat samy.

 

Tip redakce
Pokud potřebujete na zahradě zajistit soukromí a nemáte dostatek místa pro živý plot, nahraďte ho ovocným špalírem. Na drátěné konstrukci lze pěstovat jabloně či hrušně nebo i náročnější révu.

kresba Lucie Peukertová

 


foto Shutterstock

 

Růže a krásné trvalky
Pokud byste chtěli některou z kamenných teras raději využít pro pěstování okrasných rostlin než zeleniny, ideální sem budou především růže. Vybírejte keřové odrůdy, krásnými plnými květy ovocné vůně potěší kolekce David Austin. Doplnit je mohou popínavé plaménky (Clematis), kterým přidejte do záhon kovové konstrukce.


 

Lucie Peukertová, foto a kresby autorka, Shutterstock

Zeleninové a květinové záhony ve svahu