Enzymy nejsou bakterie. A naopak

Pojmy enzymy a bakterie se často používají společně, ačkoli jde o dvě zcela odlišné věci. Víte, jaký je v nich rozdíl a k čemu ve skutečnosti slouží?

Bakterie jsou živé autonomní mikroorganismy, které se množí a umírají. Jako enzymy se označuje složitý produkt živých organismů (nejen bakterií, ale třeba i savců), které mají chemický vzorec. Nejčastěji slouží ke štěpení látek sloužících jako potrava a zdroj živin. Výsledkem jejich činnosti jsou jednoduché cukry, tuky či bílkoviny, které organismy potřebují jako energii či stavební materiál pro tvorbu těla. Pro každou látku je určen speciální enzym, jehož účinek je velmi specifický a pro rozklad jiných látek je nepoužitelný.

 

Jak to funguje v přírodě

V běžných podmínkách, například v půdě, ale i trávicím traktu živočichů, platí, že zde nejsou nikdy mikroorganismy izolované, vždy zde najdete skupinu všech možných druhů s různým podílem zastoupení. Jejich poměr se mění, třeba podle pěstovaných rostlin. Děje se tak automaticky a bez jakých koli vnějších zásahů. Jiné to je třeba v zahradě, kde například v čističkách odpadních vod, jezírkách a podobně může vzniknout nerovnovážný stav a převahu získávají patogenní, neužitečné a chorobotvorné mikroorganismy. Proto je třeba dodávat komplex mikroorganismů, které jsou zpočátku v menšině. Tímto způsobem se postupně navodí rovnováha systému a příroda sama spustí ozdravné mechanismy. Využívají se k tomu jen jednotlivé kmeny mikroorganismů. Vybraná skupina se záměrně vyselektuje a uměle namnoží. Poté téměř vždy následuje lyofilizace, což je proces, kdy se vysušením zastaví vývoj mikroorganismů. Je to praktické pro manipulaci i prodej, kdy si domů přinesete balení v krabičce, o něž se nemusíte nijak starat, než budete mikroorganismy potřebovat. Pak je stačí navlhčit a ony se začnou zase množit. Takto fungují třeba startovače rozkladu kompostu nebo mikroorganismy pro septiky. Výběr vhodné skupiny mikroorganismů probíhá podle toho, čeho chcete dosáhnout. Jiné jsou třeba pro čištění odpadních vod, eliminaci zápachu z kočičích toalet anebo pro boj s nebezpečnými rostlinnými škůdci.

Symbiotické bakterie

Speciální skupinu tvoří symbiotické bakterie. Ty podle své základní charakteristiky, kdy symbiotické organismy žijí na sebe navázány, protože z toho mají společný užitek, najdete na kořenech nejrůznějších rostlin. Tam pomáhají s výživou i ochranou. Všeobecně známé jsou hlízkové bakterie, které bobovité rostliny zásobují dusíkem. Podobné spolužití ale vyhovuje i mnoha jiným rostlinám. Symbiotické bakterie se v poslední době často využívají především při pěstování kulturních rostlin v nádobách. Tady mají kořeny omezené možnosti čerpat živiny a rozvíjet se a spolupracující mikroorganismy pomáhají k větším výnosům a zlepšují zdravotní stav pěstovaných rostlin.

Klady využívání mikroorganismů a enzymů

➞ Nic po nich nezůstane – enzymy jako přírodní produkty i mikroorganismy podhléhají biologickému rozkladu, nezůstávají po nich žádné zbytky v půdě či vodě jako po chemicky syntetizovaných ochranných látkách.

➞ Mikroorganismy se množí samy, není třeba se o ně starat. Když vyčerpají zdroj, jejich počet se sníží na minimum.

➞ Jednoduchá aplikace – použití spočívá převážně jen v otevření sáčku, zalití vodou v uvedeném poměru nebo nasypání suchého prášku do půdy při výsadbě. Nepotřebujete ochranné prostředky ani postřikovače, které se musejí čistit a neutralizovat. Odpadá i nakládá ní s nebezpečnými obaly.

➞ Výrobky na této bázi můžete použít nejen na zahradě, tedy třeba v jezírkách nebo při kompostování, ale prakticky v celé domácnosti – při likvidaci odpadních vod nebo eliminaci zápachu při chovu domácích zvířat.

 

Nevýhody

➞ Čekáte, než začnou fungovat – živé organismy potřebují pro namnožení do potřebného počtu určitý čas, který odpovídá podmínkám, ve kterých žijí. Tedy kromě potravy – což je právě zahradní a kuchyňský odpad, odpadní voda, kaly z čistíren, padlí nebo slimáci – to je především dostatečná teplota. Zjara či na podzim trvá nástup efektu třeba při nastartování rozkladu v kompostéru déle než v teplých letních dnech. Při poklesu teploty pod pět až osm stupňů se rozklad postupně zpomaluje, až se prakticky zastaví.

➞ Pokud jsou zdroje potravy vyčerpány, četnost i výkonnost mikroorganismů a bakterií slábne. Postupně se rozmnoží konkurenční bakterie a zanějaký čas už ani nepoznáte, že jste specializované kmeny použili. Pokud potřebujete opět nastartovat třeba kompostování nebo čištění vody, je třeba opět použít novou dávku těchto organismů.

➞ Mikroorganismy jsou nepřenositelné – třebaže se mikrobiální přípravky používají pro mnoho účelů, vzájemně jsou nezastupitelné. Tedy nelze přípravky na čištěn vody v jezírkách použít do čističek odpadních vod a podobně.

➞ Pro práci s nimi je třeba získat zkušenost, přece jen jde o živé organismy. Platí to zejména při využití mikroorganismů pro ochranu rostlin v podobě parazitických bakterií – je třeba mít trochu zkušenosti, předvídavosti a trpělivosti.

➞ Nelze je kombinovat – není také možné ani účelné mikrobiální přípravky kombinovat s klasickými pesticidy nebo přípravky na dezinfekci. Ty ničí mikroorganismy totálně, vymýtíte tak i ty svoje specializované.

 

 

redakce ● foto profimedia.cz a Shutterstock

 

 

Enzymy nejsou bakterie. A naopak