Co dělat, když nepřežije zimu

Pokusy o obnovu trávníku nemusejí být vždy úspěšné – a pak je třeba začít s celkovou rekonstrukcí zelené plochy. Na vás záleží, zda položíte trávníkový koberec nebo ho znovu vysejete.

Znovu vysít, nebo položit trávníkový koberec? Oba způsoby založení zelené plochy mají své výhody i nevýhody. Koberec vyjde mnohem dráž než prostý výsev, ovšem následná péče je mnohem jednodušší a trávník můžete mít takřka během jediného dne. Pokud porost vyséváte, tak si několik týdnů počkáte, než se budete moci procházet po trávě. Navíc není vždy vhodný pro svažité pozemky, kde je zvláště ohrožený vodní erozí.

Svépomocí, nebo povolat odbornou firmu?

Položení trávníkového koberce zvládnete svépomocí jen těžko. Vyžaduje totiž značnou dávku odbornosti a pečlivé práce. Pásy musejí být položeny optimálně během jednoho až dvou dnů, jinak začnou stočené v rolích trpět. Rozhodnete-li se pro pokládku koberců, je mnohem vhodnější povolat odborníky, kteří ji provedou rychle a kvalitně. Výsev s největší pravděpodobností zvládne každý sám, ale je třeba věnovat dostatečnou pozornost výběru trávníkové směsi. Správně zvolené osivo vám totiž může do budoucna ušetřit mnoho starostí a práce navíc.

Co vám může pomoci při rozhodování

Pokud si nevíte rady, zda se vyplatí si na pěkný trávník počkat nebo se hustého koberce dočkat během jediného dne, je třeba zvážit i další pro a proti jednotlivých varinat:

Trávníkový koberec

+ trávník dobře vypadá hned po položení

+ odpadá náročná péče, která je nutná při výsevu

+ trávník je odolný vůči vodní a větrné erozi

– vyšší pořizovací cena

– nutné odborné položení

– na trávník by se nemělo minimálně týden vstupovat

– vysoké nároky na přípravu terénu

– koberce je nutné položit během co nejkratší doby

Výsev trávníku

+ nízké pořizovací náklady

+ lze provést i svépomocí

– před výsevem je nutné provést pečlivé urovnání terénu

– po vzejití osiva musíte provést tři až čtyři seče, než se porost částečně zapojí

– intenzivní klíčení plevelů, které musíte hubit selektivním herbicidem

– nutnost pohnojení trávníku ve chvíli, kdy se většina plochy zapojí

– vysoké riziko větrné a vodní eroze

– na konečný efekt je třeba počkat minimálně jeden měsíc

Lucie Peukertová, foto autorka

Více informací se nachází v dubnovém vydání z roku 2017.

Co dělat, když nepřežije zimu