Přesazování stromu těžkou mechanizací

Někdy se stane, že je potřeba přesadit větší nebo již vzrostlý strom, který je škoda porazit. Jak v takové situaci postupovat? Bez těžké mechanizace se neobejdete.

Někdy se stane, že je potřeba přesadit větší nebo již vzrostlý strom, který je škoda porazit.

Někdy se stane, že je potřeba přesadit větší nebo již vzrostlý strom, který je škoda porazit.

V našem případě se jedná o borovici, která je stará přibližně 30–35 let. Vždy byla pečlivě zaštipovaná a udržovaná v únosné velikosti a kompaktním a huňatém tvaru, dostala jméno Kudrnka a majitelům přirostla k srdci.

Co je třeba vědět
Návod na přesazení vzrostlého stromu je poměrně jednoduchý a s pomocí těžké mechanizace i snadno zvládnutelný. Obecně platí, že čím více zeminy zůstane na kořenech přesazovaného stromu, tím větší je šance na jeho ujmutí. Přesazování se provádí nejlépe na podzim nebo v předjaří. Vhodnější je podzim, protože bývá sucho, mechanizace se neboří a ruční nářadí zůstane čisté. Není vůbec špatné, když teploty klesnou mírně pod bod mrazu. Dřevina při nich totiž ukončí vegetační období a již „spí“.

Postup krok za krokem

  1. 1Nejdříve je třeba najít pro přesazovaný strom nové a již stálé místo. Při výběru stanoviště zohledněte budoucí růst stromu, zastínění, které bude vytvářet, a celkovou kompozici zahrady. Námi přesazovaná borovice se stane součástí poměrně velké skalky a její stín bude chránit rododendrony před zimním a jarním sluníčkem.
  2. Nyní začněte hloubit jámu, do níž budete strom přesazovat. Do předem připravené jámy můžete totiž vyjmutý strom okamžitě usadit, jeho kořenový bal zasypat půdou a bohatě zavlažit. Stromu tak výrazně snížíte stres z přesazování, když půjde rychle z půdy do půdy. Mnohdy se dokonce stane, že si přesazení ani nevšimne. Obvod i velikost kopané jámy by měly zhruba odpovídat koruně přesazovaného stromu. Případné velikostní nesrovnalosti zjistíte při ručním uvolňování a obkopávání kořenů.
  3. Jakmile máte připravené budoucí stanoviště stromu, pusťte se do nejnáročnější fáze přesazování, jíž je ruční obkopávání. Strom obkopávejte po obvodu a ve vzniklém prostoru postupně uvolňujte kořeny. Všechnu půdu ze vznikající jámy pečlivě vyhazujte. Postavení postranních kořenů vám ukáže, jak hluboko je třeba kopat. Poté začněte podhrabávat kořenový bal a uvolňovat kořeny, které rostou směrem dolů. V této fázi kopání dejte pozor na svou bezpečnost, protože zemina se stromem vás mohou přimáčknout k boku jámy. Aby k tomu nedošlo, je žádoucí si kořeny podložit z jedné strany vhodným kusem dřevěného trámku nebo fošnou a tím zajistit stabilitu stromu. Uvolňování jednotlivých kořenů je zdlouhavá práce, trpělivost se ale vyplatí. Dbejte především na to, aby kořeny netrpěly zbytečným lámáním, necitlivým trháním, kroucením atd. Konce delších kořenů vždy zastřihněte nůžkami, ušetříte si práci při jejich celém vykopávání a tyto rány se snadněji zahojí, než když by byly kořeny rozdrcené od krumpáče. Některé stromy, včetně naší borovice lesní, mívají kůlový kořen, který má stabilizační funkci. Ten musíte pod stromem najít a přetnout. Odhrabanou zeminu zpod kořenového balu proto postupně nahrazujte vhodně uříznutými fošnami tak, aby si strom nesesedal a zároveň jste si vytvořili prostor pro přeseknutí kůlového kořenu. Nemusíte se však bát, jeho přerušení ostrou sekerou nesníží stromu přísun vláhy. Výživu a vláhu mu zajišťují kořeny v horní části kořenového systému, a to i v zimním období. Proto bude potřeba přesazený strom opravdu hodně zalít.
  4. Hned, jak je strom vykopaný, přichází na řadu těžká mechanizace. Pomocí širokých popruhů omotejte kořenový bal a strom opatrně přizvedávejte. Vyzvednutý strom pak přepravte na nové místo. Naše přesazovaná borovice nakonec kůlový kořen neměla, a proto byl omotán široký popruh kolem kmene. Takto zajištěný strom bagrista přizvedl a dopravil na nové stanoviště, kde byl uložený do připravené jámy. Při obsypávání přeneseného stromu se snažte ke kořenům dostat co nejvíce půdy, aby nevznikaly zbytečné vzduchové kapsy. Zeminu pořádně přišlapujte a do zmenšující se jámy nechte stále proudit vodu ze zahradní hadice. Půda je mnohdy suchá a vodu nepřetržitě vsakuje. Pokud však dojde ke vzniku bláta, nic se neděje, jemné částečky zeminy alespoň více obalí kořeny, strom bude lépe přijímat vodu a do jara neuschne.
  5. Poslední prací je zasypání původní jámy, což můžete udělat ručně nebo s pomocí mechanizace. Nakonec zasypané místo řádně utužte, uhrabejte hráběmi a osejte třeba travní směsí. V příštích dvou letech počítejte s tím, že se zde půda může mírně propadat a příslušné množství zeminy bude potřeba dosypávat.

Následná péče
V období po přesazení strom sledujte, konkrétně u jehličnanů kontrolujte stav a barvu jehličí. Jehlice živého stromu mají běžnou zelenou barvu. V zimě si všímejte také sněhové pokrývky a množství srážek. I v zimním období je třeba dbát na to, aby se dostala voda ke kořenům. Během následující vegetace se může stát, že stromu výrazně proschne jehličí. Není však třeba se znepokojovat. Strom si snížil odpařovací plochu a buduje kořeny. Hlavním vodítkem je sledování pupenů. Jsou-li zelené a živé, strom žije a pouze se na chvíli zastavil v růstu. Pokud jste přesazovali borovici, určitě ji nehnojte a po usazení a obnovení růstu na novém stanovišti není třeba ji ani zavlažovat, protože dobře snáší i sucho.

Co budete potřebovat

  • krumpáč
  • lopatu
  • sekeru
  • zahradní nůžky
  • odhodlanost a šikovného bagristu s bagrem
Strom na původním stanovišti

Strom na původním stanovišti

Strom na původním  stanovišti

Obkopaná borovice před vyzvednutím

Obkopaná borovice před vyzvednutím

Obkopaná borovice před vyzvednutím

Upevněná a vyzvednutá borovice

Upevněná a vyzvednutá borovice

Upevněná a vyzvednutá borovice

Převážení těžkou mechanizací

Převážení těžkou mechanizací

Převážení těžkou  mechanizací

Usazování na nové místo

Usazování na nové místo

Usazování na nové místo

Zavlažování přesazené borovice

Zavlažování přesazené borovice

Zavlažování přesazené borovice

FOTO: AUTOR

Přesazování stromu těžkou mechanizací

Přesazování stromu těžkou mechanizací