Buk lesní, dánský národní strom

Buk lesní tvořil s několika dalšími evropskými stromy, jako je třeba dub či lípa, skupinu dřevin, které měli Keltové a starověké lesní národy ve velké úctě a jejich prostřednictvím definovali svůj vztah k životu a ke světu.

Buk lesní

Buk lesní

Dávná symbolika

Stromy, a buky zvláště, byly dříve považovány za symbol lidstva, ztělesnění života a sjednocení tří říší – pozemské, vodní a nebeské. Ty měly tvořit osu, kolem které je uspořádán svět. Přírodní národy věřily, že staré stromy jsou nabité božskou energií, která může být zasvěcenými, například druidy, využita ke vstupu do jiné duchovní dimenze. Obzvláště staré stromy jsou uctívány i dnes a některé významy stromů lze považovat za všeobecně platné. Věčně zelené stromy stále symbolizují dlouhověkost a nesmrtelnost a opadavé obrodu a znovuzrození – v obou případech však ujišťují lidstvo o plynulosti bytí. Bukové lesy působí již odedávna blahodárně také na lidskou psychiku a buky byly vždy pokládány za ochranu ve zlých časech, prý do nich dokonce neuhodí ani blesk. Ať už keltským druidům věříte nebo jsou pro vás jen zajímavou historií, pravdou je, že pobyt v bukovém lese nabije energií každého, a to během celého roku. Nejkrásnější jsou ale buky na jaře, kdy se rozvíjejí nové listy a celý prostor pod stromy doslova září rozptýleným chvějivým světlem.

Dendrologie a využití

Buk lesní (Fagus sylvatica) je v evropských lesích zastoupen opravdu hojně, patří k nejčastěji vysazovaným listnatým stromům.

Buk lesní (Fagus sylvatica) je v evropských
lesích zastoupen opravdu hojně, patří
k nejčastěji vysazovaným listnatým stromům.

Buk lesní (Fagus sylvatica) je v evropských lesích zastoupen opravdu hojně, patří k nejčastěji vysazovaným listnatým stromům. U nás náleží společně s jedlí bělokorou k původním dřevinám a nejstarší lesy na našem území jsou právě bukové. Buk poznáte na první pohled podle hladké, olovově šedé kůry s typickými očky na kmenu – stopami po starších větvích. Hladká kůra jako by lákala k psaní a rytí, z čehož údajně pochází i jméno buku. Slovanské i germánské jazyky totiž strom označovaly podle názvu písmene – bukva, buchstabe. Bukové dřevo se dnes používá především v truhlářství a nábytkářství, kde se využívá jeho ohebnosti po napaření. Dřevo z buku je také velice výhřevné.

Uplatnění v zahradách

Buky jsou především lesními stromy, jejich použití v zahradách je proto omezené. Častěji se pěstují v parcích, kde může naplno vyznít jejich majestátní půvab. V zahradnické tvorbě se ale používají poměrně hojně jejich červenolisté variety, jako je ‘Atropunicea’ či ‘Purpurea’, a převislé formy ‘Pendula’. Vždy jde však o stromy náročné na prostor, uplatní se tedy jen ve velkých zahradách. Převislé formy mívají navíc větve skloněné až k zemi a nelze pod nimi nic pěstovat.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Buk lesní, dánský národní strom

Buk lesní, dánský národní strom