Žluté jehličí

Jehlice mají životnost pět až sedm let, poté opadají. Někdy však žloutnou rychleji a více, zvlášť uvnitř hustých porostů, za což zpravidla může nedostatek světla například kvůli postavení pergoly, garáže či výsadbě živého plotu. Na změněné podmínky reagují všechny dřeviny, ale na jehličnanech je to nejvíce vidět. Žloutnutí mladých jehlic může být způsobeno i škůdci nebo houbovými chorobami, nedostatkem základních živin, nejčastěji draslíku. Proto stromy před zimou přihnojte draselnou solí či zvláštním hnojivem pro konifery, které obsahuje vyšší podíl tohoto prvku, a důkladně zalijte, aby se prvek dostal až ke spodním kořenům.

Žluté jehličí