Tři Atlasy rostlin pro výherce!

Rubrika: Soutěže

large

Správná odpověď: thunbergie.

Výherci: Jana Metlíková z Dubu nad Moravou, Ivana Piklová ze Senožat a Jozef Klatý z Nové Bani. Gratulujeme!

Můžete s námi soutěžit o knihu autora Heiko Bellmanna a kolektivu Atlas rostlin.

Ve střední Evropě roste přibližně tři tisíce domácích druhů cévnatých rostlin a k nim přistupuje velké množství kapraďorostů, mechorostů, řas a hub. Z celého souboru je v této publikaci představeno zhruba 900 druhů, přičemž velkou část tvoří cévnaté rostliny. Výběr zahrnuje nejběžnější středoevropské rostliny a nechybí ani druhy se zvláštním významem pro člověka. Každá skupina rostlin má přiřazený vlastní barevný kód, podle něhož lze jednotlivé druhy jednoduše určit. Text této praktické příručky doplňují výstižné barevné fotografie s uvedenými charakteristickými znaky, podrobné informace o výskytu a řada zajímavostí. Vydává Euromedia Group k.s., Knižní klub.

 

Soutěžní otázka:

Zlidovělý název “černooká Zuzana” patří které květině?

nápovědu najdete na: www.peknebydleni.cz/splhani-za-sluncem

[form 165 “Soutěž 84”]

Tři z vás, kteří správně odpoví, dostanou knihu Atlas rostlin.


Pravidla soutěže:

Podmínkou účasti v soutěži je vaše registrace a odpověď na soutěžní otázku, kterou zasílejte do 14.8.2016. Vyhodnocení soutěže proběhne 15.8.2016.

Zasláním vašich údajů nám zároveň dáváte souhlas, abychom v případě výhry zveřejnili vaše jméno na našich internetových stránkách. Děkujeme!

Další podmínky soutěže najdete zde.
Informace o partnerovi soutěže najdete na: www.bux.cz

Save

Save

Tři Atlasy rostlin pro výherce!