4 ekologické důvody proč si vybrat bílinské uhlí

Krušné hory a jejich okolí jsou bohaté na nerostné suroviny. V podhůří velkorypadla ukrajují vrstvy hornin a mezi nimi i bílinské uhlí. I když se jeho spalování zdá méně ekologické než jiná pevná paliva, opak je pravdou. Přečtěte si více v následujících řádcích.

1.   Nízká popelnatost

Pokud přemýšlíte, jestli je lepší mostecké nebo bílinské uhlí, jedním z faktorů pro rozhodnutí může být i produkce popela. Surovina z Mostu má vyšší obsah uhlíku, a proto je výhřevnější. Daní za tuto vlastnost je větší množství odpadu, které po jeho spálení zůstane v popelníku. Pokud nechcete zatěžovat životní prostředí, je lepší volbou bílinské uhlí.

2.   Bílinské uhlí obsahuje málo sirných sloučenin

Na znečišťování ovzduší se výrazně podílí oxidy síry, které vznikají při hoření méně kvalitního uhlí. Bílina má vysokou jakost a zároveň se jedná o přirozeně nízkosirnatý materiál v porovnání s ostatními ložisky v České republice. V minulosti se tato hornina používala i na výrobu uhelných briket v nedalekém závodě ve Vřesové. Pro zodpovědné a ekologicky smýšlející vyznavače topení fosilními palivy je “Bílina” tou nejlepší variantou.

uhlí

Zdroj: Pixabay

3.   Vysoká efektivita spalování v automatických kotlích

V dřívějších dobách bylo zimní období ve městech i vesnicích spojováno se štiplavým kouřem a znečištěním ovzduší při topení uhlím. Ale tohle je již minulostí. Moderní automatické kotle využijí maximum uhlíku pro vytápění vašich domovů. Pokud si chcete zároveň zachovat i pohodlí, je nejlepším výběrem zařízení s automatickým podavačem. Také producenti pevných paliv se přizpůsobili a speciálně připravují bílinské hnědé uhlí ořech 2 pro automatické kotle. Nákup této technologie a paliva je dobrou investicí.

4.   Rekultivace a vznik nových příležitostí

Velkolomy v mostecké pánvi vypadají v aktivním období jako obrovské jizvy v krajině. Ale skrývá se v nich velký potenciál, který se rozvine po ukončení těžby. Důkazem je nové jezero Most, které místní obyvatelé v létě využívají jako rekreační oblast. V době ptačího tahu přiláká mnoho opeřenců. Mezi nimi se objevují i vzácné druhy, jako je hohol severní. Když se vytěžené oblasti nechá přirozený vývoj, přitáhne osidlující nebo stepní druhy rostlin a zvířat, které u nás nemají jiné vhodné místo k přežití. Díky těžbě vznikají nové prostory pro floru a faunu.

Kde pořídíte bílinské uhlí?

Potřebujete nakoupit pevná paliva? E-shop Optimtop.cz má v nabídce široký sortiment uhlí v pytlích o váze 25 kg a uložených na paletě. Mezi nimi naleznete i bílinské uhlí. Prodej probíhá po paletách a doprava je po celé České republice zdarma. Pokud se potřebujete před samotným nákupem poradit, na infolince vás čekají kvalifikovaní odborníci.

 

4 ekologické důvody proč si vybrat bílinské uhlí