Čistírna odpadních vod

Domovní čistírna představuje nejdokonalejší postup při likvidaci odpadních vod a využijete ji jak v trvale obydleném domě, tak u rekreačně obývaných chalup či chat.

Přečištěná voda z čistírny odpadních vod musí být čirá, čistá, bez zápachu a bez zákalu.

Nevede-li k vašemu domu kanalizace, můžete likvidaci odpadních vod řešit jímkou, septikem nebo čistírnou odpadních vod. O prvních dvou způsobech jsme psali v minulém vydání, nyní se zaměřme na čistírnu.

Jak funguje

Odpadní voda se v čistírně čistí nejdříve mechanicky a pomocí různých česel a sedimentace dojde k oddělení hrubých nečistot. Následně nastává biologické čištění vody mikroorganismy, které rozloží organické znečištění. Některé systémy využívají také chemického čištění, při němž se nečistoty vysrážejí do vloček. Produktem čištění je kal, který se od vyčištěné vody oddělí a uskladní v prostoru určeném pro jeho další zpracování.

Průtok vody

Často je přečistěná odpadní voda dokonce čistší než voda v tocích, do nichž je vypouštěna.

Domovní čistírny se dělí na dva typy, a to na zařízení s nepřerušovaným a přerušovaným průtokem odpadní vody. První, tzv. kontinuální čistírny čistí vodu průběžně a využijete je v trvale obydlených objektech. Druhý typ, diskontinuální, je určený pro přechodně obývané chaty a chalupy. Voda se zde čistí nárazově při plnění aktivační nádrže, poté se čištění zastaví a po sedimentaci se čistá voda odčerpá.

Celkové náklady

K rodinnému domu, který obývá čtyřčlenná rodina, zakoupíte kvalitní domovní čistírnu už od 40 tisíc korun. K ceně je však nutné přičíst i provozní náklady, zejména cenu spotřebované elektřiny. Ta by neměla překročit částku dva tisíce korun ročně.

Úřady a povolení

Ke stavbě domovní čistírny odpadních vod potřebujete stavební povolení. Při plánování nezapomeňte, že čistírnu je nutné umístit v dostatečné vzdálenosti od studny. Přesná vzdálenost závisí na propustnosti podloží a zjistíte ji na příslušném vodoprávním úřadě. Vyčištěnou vodu lze vypouštět buď do povrchových vod, nebo ji svést drenážním potrubím do podzemních vod. I k tomu je však nutné povolení, případně hydrogeologické vyjádření a doplnění čistírny pískovým filtrem. Při zamítnutí žádosti se likvidace řeší kombinací čistírny a zásobní nádrže na odpadovou vodu, která se pak využívá například k zalévání zahrady. Podrobnější informace získáte opět na vodoprávním úřadě.

JAK SI VYBRAT

  • Při nákupu čistírny odpadních vod jde o dlouhodobou investici, a proto nešetřete na její kvalitě.
  • Nejdříve se seznamte s nabídkou a s návodem k obsluze a navštivte někoho v blízkém okolí, kdo konkrétní čistírnu provozuje minimálně rok a je s ní spokojený. Při výběru zohledněte také reference prodávajícího.
  • Nikdy nekupujte čistírnu bez dostatečně velkého samostatného kalojemu. Přes tvrzení některých výrobců se bude kal při čištění vody tvořit vždycky.
  • Zjistěte si konečnou cenu. Někteří prodejci do ceny čistírny nezahrnují náklady na osazení, propojovací potrubí a kabely, nástavce podle hloubky přítoku, někdy i víko nádrže, příplatky za elektroniku apod. Nejlepší je koupit čistírnu jako celek bez dodatečných nákladů.
  • Při pořizování čistírny je třeba sledovat účinnost čištění, která by neměla být nižší než 95 %, a zvolit odpovídající kapacitu a využití. Některé čistírny dokážou vyčistit vodu tak, že ji lze použít jako užitkovou v domácnosti.

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV FIRMY TOPOWATER

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod