Domovní čistírna odpadních vod

V červencovém vydání časopisu jsme se v souvislosti s odpadními vodami věnovali žumpám a septikům. K nejmodernějším zařízením k jejich likvidaci však patří domovní čistírny.

architekt by se měl postarat o správné zakomponování čističky do zahrady

architekt by se měl postarat o správné zakomponování čističky do zahrady

Čistírna odpadních vod vám uspoří náklady vynaložené za vyvážení odpadu, oproti žumpě či septiku je také rozměrově menší a přečištěnou vodu lze použít například k zalévání zahrady. Je šetrná k životnímu prostředí a výhodou je i její parotěsnost, tzn. že z ní neuniká žádný zápach.

Jak funguje
Malá domovní čistírna určená k biologicko- mechanickému čištění je vlastně plastová nádrž, v níž se koncentrují splašky a kde během několika fází dochází k jejich vyčištění. První fází je předčištění, při němž se od odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Odpadní voda vteče do neprovzdušňovaného prostoru přes nátokový koš, v němž nastává mechanické čištění a rozklad tuhého znečištění. Následně odpadní voda pomocí gravitace postupuje do provzdušňovaného prostoru, kde dochází díky mikroorganismům k rozkladu organického znečištění. Vzduch určený k provzdušnění kapaliny se vhání do mamutkových čerpadel na cirkulaci a recirkulaci tzv. aktivační směsi. Z této směsi složené z mikroorganismů, vzduchu a odpadní vody se v další části čistírny oddělí od vyčištěné vody aktivační kal, který se recirkulací dostane zpět do provzdušňovaného prostoru.

Jak si vybrat Čistírnu byste měli vybírat vždy podle její účinnosti, která by měla být co nejvyšší, minimálně 95 %. Nejdůležitějším faktorem je přitom počet lidí, kteří trvale žijí v rodinném domě, k němuž čistírnu pořizujete. V této spojitosti se setkáte nejspíše s jednotkou označovanou jako ekvivalentní obyvatel, která představuje produkci 150 litrů znečištěné vody za den. Domovní čistírny se nejčastěji vyrábějí pro dva až čtyři nebo častěji dva až šest ekvivalentních obyvatel. Co při výběru zohlednit?

 • Obbetonování – pokud se rozhodnete pro montáž svépomocí, je podle odborníků
  vhodné vybrat si takovou čistírnu, kterou není třeba obbetonovávat, a je tudíž koncipována jako samonosná.
 • Rozměry a hmotnost – zvolená čistírna by měla v ideálním případě měřit a vážit tolik, aby ji byli schopni bez nesnází usadit na určené místo dva až tři lidé.
 • Elektřina – nejnižší spotřebu elektrické energie mají kromě kořenových čistíren tzv. biologické čistírny využívající k čištění vody mikroorganismy. Nemají mechanické rotory ani česla a dmychadlo může být opatřeno spínacími hodinami, které spotřebu elektřiny ještě sníží.
 • Kryt – vždy si vybírejte čistírnu, která má pochozí kryt. Prodává se v různých barevných provedeních, například v zelené barvě, takže ho můžete v zahradě snadno ukrýt.
 • Montážní a provozní návod – předem si zjistěte, co všechno k čistírně obdržíte, a zajistěte si srozumitelný návod na montáž, spuštění i provoz.
 • Cena – díky vysoké konkurenci si dnes můžete k rodinnému domu pořídit čistírnu již od zhruba 40 tisíc Kč. Nemalou částku uspoří i různé slevové akce.

Co si ohlídat
Čistírnu odpadních vod je možné zakoupit i přes internet. Bývá zpravidla levnější, je však potřeba být obezřetnější.

 • Neúplné zboží – čistírna ke svému provozu nutně potřebuje plastovou nádrž s technologickou vestavbou, dmychadlo neboli kompresor, kryt a nástavec pro případné navýšení. Nenechte se proto zmást cenově výhodnou nabídkou čistíren, které zahrnují pouze plastovou nádrž a dodatečné vybavení je třeba dokoupit.
 • Ověřená kvalita – pořiďte si čistírnu, která se osvědčila v praxi a je na trhu alespoň pět let – ne každá novinka je totiž výhra. Čistírna by měla v zemi vydržet několik desítek let, dbejte proto na kvalitu a ověřeného výrobce.
 • Odborná garance – nakupujte u společnosti, která nabízí čistírny určené k montáži svépomocí a současně je schopna poskytnout kompletní dodávku a instalaci na klíč. Jedině u takové firmy si můžete být v budoucnu jisti pozáručním servisem i poradenstvím. Nespoléhejte se na obchody, které pouze prodávají.
Set pro domovní ČOV.

Set pro domovní ČOV.

Pro čisté odpady
Čistič odpadů působí oproti chemickým přípravkům preventivně, a to díky užitečným bakteriím, které se usazují na organických nánosech v odpadním potrubí. Pravidelná aplikace prospívá biologickému rozkladu v odpadních jímkách a pomáhá i mikrobiologickému osazení domovní čistíren. Na rozdíl od chemických přípravků působí bakteriální přípravky dlouhodobě a díky uvolňování enzymů dochází k postupné likvidaci veškerých organických nečistot v celém systému odpadního potrubí. www.balshop.cz

Set pro domovní čistirny

Set pro domovní čistirny

Set pro domovní ČOV
Správný chod domovní čistírny vám zajistí Set pro domovní čistírny odpadních vod. Tento dvousložkový biopřípravek slouží k naočkování aerobní domovní čistírny, k tzv. nastartování biologického čištění a k zajištění dalšího bezchybného chodu. Set je určen pro ČOV s kapacitou pro 4–10 osob. Další pětigramové měsíční dávky přípravku zaručí bezproblémové fungování čistírny. Balení stojí 200 Kč. Více na www.subio.cz.

FOTO: ARCHIV FIRMY TOPOLWATER

Domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod