Důležité brány

Zatímco plot většina lidé vybírá podle vzhledu a architektury domu, u bran a vjezdů, které jsou jeho součástí, už musíte respektovat terén i okolí.

Že chodník končí vstupní brankou a výjezd z graráže nebo parkovacího místa vraty, je dané. Musejí být u každého domu. Ovšem pokud to okolí vašeho pozemku dovoluje, zvažte, zda se vám nevyplatí ještě jedna jednoduchá brána v jiné části zahrady. Zjednodušíte si tak přístup do ní a také navážení či odvoz různých věcí – od stavebního materiálu až po odpad určený na bioskládku.

Výběr branky
Pořízení vstupní branky není tak složité – v naprosté většině se volí jednokřídlá otočná vrata, která se pohybují na závěsech. Branka by se měla otevírat vždy dovnitř. Závěsné čepy osaďte tak, aby směřovaly proti sobě a vrátka nešla vysadit. Jejich šířka se nejčastěji pohybuje od 120 do 140 centimetrů, rozhodně by neměla být užší než jeden metr. Na rozdíl od vrat se zde většinou volí klasický zámek. Ale i branku můžete nechat doplnit elektrickým pohonem a otevírat ji čipem či dálkovým ovládáním.

Naopak není podmínkou, že vrátka vždy musejí být naproti vstupu do domu, někdy to dispozice neumožňují. Pak je třeba správně postavit chodník spojující oba vstupy – je to příležitost pro zajímavé a netradiční řešení. Se stavbou chodníků byste ale měli počkat několik týdnů nebo i měsíců a zjistit, kudy vedou vyšlapané cesty, a tam vytvořit zpevněnou plochu – vyhnete se tomu, že po pěkném chodníku nikdo nebude chodit, a naopak kousek vedle budete mít vyšlapanou cestičku v trávníku.

Vjezdové brány
Více možností existuje při výběru vjezdových bran. I zde můžete volit otočné. U vjezdu širokého do tří metrů mohou být jednokřídlé, ovšem pozor, při otevírání potřebují kolem sebe mnoho volného místa. Častější jsou proto dvoukřídlé varianty. Otočná vrata se opět pohybují v závěsech. Správně by se měla otevírat směrem dovnitř, pokud volíte opačný směr, dejte pozor, aby křídla nezasahovala do provozu.

Setkáte se i s posuvnými branami, které při otevírání mnoho volného prostoru nepotřebují – sunou se vodorovně s přiléhajícím plotem. Rozlišují se dva typy: buď se křídlo, méně často dvě, posunují do boku po kolejnici, nebo jde o samonosné brány. Jsou velmi oblíbené, jednodušší na pravidelnou údržbu. Kolejnice se totiž často zanášejí listím či kamínky a musí se pravidelně čistit.

Existují také atypické, třeba když se křídlo „láme“ v polovině své délky.

Aby se otevíraly samy
Stále více řidičů ocení pohodlí, kdy nemusí při otevírání bran vystupovat z auta, a proto investují do elektrických pohonů, díky nimž s nimi manipulují dálkovým ovladačem nebo třeba prozváněním mobilním telefonem.

Při výběru elektromotoru je třeba brát ohled na typ brány, její váhu a samozřejmě i délku. Volit můžete mezi elektromechanickými a hydraulickými typy. Ty první se používají běžně, druhé najdete třeba u velkých vjezdů ke dvougarážím – původně jsou totiž určené pro komerční provozy. A jsou zhruba o polovinu dražší než elektromechanické.

Dále se motory dělí na nadzemní, jež bývají upevněny obvykle na sloupku oplocení, skryty na jeho vnitřní straně směrem k pozemku, nebo podzemní. Ty se instalují do předem vybetonovaných otvorů v podkladu. Jde o dražší a náročnější řešení, s kterým se setkáte třeba u uměleckých kovaných bran a plotů.

Téměř všechny kvalitní motory lze v případě výpadku elektrického proudu jednoduše odblokovat klíčem a bránu pak ovládat ručně.

Důležitý je výkon
Výkon motoru u otočných bran přizpůsobte délce ramene, jehož prostřednictvím se brána pohybuje. Je-li křídlo vjezdové rány široké do metru a půl, stačí vám motorový pohon s krátkým ramenem, do dvou a půl metru se doporučuje střední rameno a na rozměrnější pak nejdelší. Ohled berte i na výplně vjezdové brány. Je rozdíl, zda jste zvolili na plot a brány plastové plaňky nebo celoplošnou výplň z masivního dřeva. O stupeň silnější motor by měli volit i majitelé pozemků na větrném místě, jinak se může stát, že při silných poryvech půjde s bránou hůře manipulovat.


Variant, jak na dálku ovládat branky a vjezdy doplněné elektromotorem, existuje několik:
Dálková ovládání patří k nejrozšířenějším. Mohou být jedno- až čtyřkanálové, a tak s nimi můžete otevřít nejen vjezd, vstupní branku, ale třeba i garážová vrata.

Oblíbené jsou miniaturizované ovladače, které máte jako přívěsek ke klíčům.

Pořídit si můžete i vysílač na ovládání vjezdu, který lze instalovat přímo do auta. Nehrozí tedy, že ho zapomenete nebo ztratíte, a vrata opět ovládáte jedním stisknutím.

Méně využívaná je takzvaná světelná houkačka, kdy si otevřete pouhým bliknutím světly.

Setkat se už můžete i s aplikací do mobilního telefonu, kdy se vrata otevírají na prozvonění.

 

 

Magdaléna Krajmerová, foto Shutterstock

Důležité brány