Herbicidy – nutné zlo?

Likvidace plevelů pomocí herbicidů představuje razantní zásah do ekosystému, proto je třeba jejich aplikaci dobře uvážit.

Postřikovače pro herbicidy by měly být zřetelně označené.

Postřikovače pro herbicidy by měly být zřetelně označené.

Na zahradách a malých plochách upřednostněte vždy raději ruční pletí, větší využití mají herbicidy především na velkých trávnících, kde by byla mechanická likvidace zdlouhavá a nespolehlivá.

Plošná likvidace
Totální herbicidy ničí vše zelené. Používají se k odstranění silně zapleveleného trávníku, ale i pro vyčistění dlažeb, chodníků, náspů a jiných ploch. Uplatní se i před založením travnatého porostu ke zničení houževnatých plevelů, jako jsou pcháč, pýr, svlačec či šťovík. Aplikují se zpravidla jako plošný postřik (Kaput 480 SL, Touchdown Quattro), zvolit ale můžete i aplikátor pro cílené použití.

Přesná aplikace
Stále oblíbenější jsou totální herbicidy, které se na plevel nanášejí jako gel či koncentrovaný roztok (Roundup). Výhodou je přesná a cílená aplikace, která je jako stvořená pro použití v zahradách. Po zásahu s e účinná látka dostane pletivy do celé rostliny, která pak během několik dnů odumře. Není tak likvidovaný celý porost, ale jen vybrané plevele.

Selektivní zásah
Účinek selektivních herbicidů je založený na odlišné stavbě jednoděložných a dvouděložných rostlin. Nejčastěji jsou proto určeny k ničení dvouděložných plevelů v trávníku (Bofix, Lontrel, Banvel 480 S, Dicotex). Existují i herbicidy, které ničí dvouděložné plevele v zelenině či semenných porostech, jako například Starane 250 EC, na zahradách se ale používají zřídka.

Technický tip
Pokud herbicidy na své zahradě používáte a sami si je ředíte, vyčleňte si jeden postřikovač určený přímo pro ně a druhý pro ostatní postřiky (fungicidy či insekticidy). Po nedokonalém vypláchnutí nádoby by totiž mohly zbytky účinné látky neplánovaně poškodit i další porosty.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Herbicidy – nutné zlo?

Herbicidy – nutné zlo?