I zahrada v nepřístupném svahu chce být krásná

Každý metr zahrady si zaslouží, aby byl krásný. Platí to jak pro zastrčená zákoutí, tak hůře přístupné svahy. Vysaďte na ně stromy, okrasné keře a půdopokryvné rostliny, které nahradí trávník, a navíc i zpevní nestabilní terén.

PŘED
Předchozí majitelé tuto část zahrady používali jako skládku. Noví pouze nechali odpad odvézt, více se o ni nestarali.

foto Lucie Peukertová

Neudržované místo je třeba nejprve vyčistit od náletových dřevin, které tady stíní. Dostane se sem více světla a vznikne polostín. Aby se na příkrém svahu rostliny udržely a dobře tady zakořenily, zpevní ho dřevěné hatě. K jejich vytvoření postačí hrubé smrkové řezivo kotvené ocelovými roxory. Rozestupy mezi nimi budou přibližně jeden metr. Pomůže to nejen rostlinám, ale také se odtud nesplaví mulč, který si majitelé každý rok vyrábějí sami pomocí štěpkovače z větví po prořezu ovocných stromů.

Větší část svahu pokryje štěrk frakce 8/16 milimetrů. Od záhonu ho oddělí a zároveň zabrání mísení obou materiálů obrubník z ocelové pásovin. To vše zjednoduší údržbu tohoto hůře přístupného místa. Stejně tak tady porostou na péči nenáročné květiny a dřeviny. I proto odtud zmizí trávník, kterému by se tu kvůli nedostatku světla stejně moc nedařilo.

Sasanka hupejská, foto Shutterstock

Okrasná jabloň, foto Shutterstock

 

Co sem vysadit?

Do svahu bylo třeba volit rostliny vhodné do polostínu, jejichž kořeny zároveň zpevní svah. Obojí splňují hlavně stálezelené tisy červené (Taxus baccata) v kultivaru ´Repandens´, který má výšku jen kolem šedesáti centimetrů, ale roste více do šířky. Zakryje tak horní část svahu. Uprostřed budou stálezelené rododendrony, pěnišníky (Rhododendron sp.) a opadavé kaliny řasnaté (Viburnum plicatum), pro ty poslední je typická patrovitá koruna, koncem jara se rozvíjejí bílé květy. Střední a nižší úroveň vyplní půdopokryvné dřeviny, které se rozrostou do okolí. Okolí štěrkové cesty je vhodné pro trvalky a druhy s okrasnými listy. Jako první vykvetou jarní cibuloviny, Vystřídají je letní a podzimní sasanky hupejské (Anemone hupehensis ´Pink Saucer´), mitrovnička srdcolistá (Tiarella cordifolia) a naprosto nenáročná mochnička kuklíkovitá (Waldsteinia geoides), které nevadí stín, sucho či silně prokořeněná půda. Během léta vykvetou asijské hybridy lilií (Lilium) a na podzim pak ocúny (Colchicum byzantinum). Místo ozdobí i drobné červené plody okrasné jabloně (Malus ´Red Sentinel´). I v zimě působí zajímavě hortenzie dubolisté se suchými květenstvími, která se odstraňují až v březnu.

Lilie – asijské hybridy, foto Shutterstock

Mochnička kuklíkovitá, foto Shutterstock

 

Údržba během roku

Rostliny v nejpříkřejší části svahu nevyžadují pravidelný řez, čímž se výrazně snižuje potřeba údržby. Stejně nenáročné jsou pierisy a brsleny křídlaté. Pouze u hortenzií se doporučuje v předjaří odstranit suchá květenství, ale jinak ani tyto opadavé keře pravidelnou péči nevyžadují. Výjimku tvoří brsleny Fortuneovy, které by se měly jednou do roka tvarovat.

Odumřelé části trvalek bude třeba na jaře odstranit a jednou ročně rostlinám přidat pomalu rozpustné hnojivo pro dřeviny, které podpoří růst půdopokryvných druhů ve svahu. Protože se místo nachází v polostínu, nebude vyžadovat ani během léta pravidelnou zálivku, pouze při dlouhotrvajícím suchu. Rostliny jsou ve svahu vysázeny hustě, aby co nejrychleji pokryly plochu a nehrozilo tak její zaplevelení. Protože se zahrada nachází v blízkosti lesa, bude každý rok nutné vytrhat klíčící náletové dřeviny, jejichž prorůstání nezabrání ani mulč.

kresba Lucie Peukertová

 


Úprava svahu pro náročné

Další možností, jak zpevnit svah, je položení kamenů. Ty se ovšem musí zapustit pod úroveň terénu. Jedině tak budou fungovat jako stabilizační prvek. Čím větší velikost, tím lépe, malé ho nezpevní. Pokud byste zvolili tuto metodu úpravy svahu, mohli byste sem vysadit i více trvalek, není třeba volit druhy, jejichž kořeny budou svah zpevňovat. Do polostínu se kromě bohyšek, rodgersií a sasanek hodí například kakosty kantabrijské (Geranium x cantabrigiense), dlužichy krvavé (Heuchera sanguineum), čechravy (Astilbe), rostlina s netradičním vzhledem sedoulek plochostvolý (Ophiopogon planiscapus ´Nigrescens´) nebo rychle se rozrůstající pitulník žlutý (Lamium galeobdolon).

kresba Lucie Peukertová

Lucie Peukertová, foto a kresby autorka

I zahrada v nepřístupném svahu chce být krásná

Zajímavé