Jímky ukryté pod zemí

Nejen kořeny rostlin zůstávají skryté pod květinovými záhony či trávníkem. Stále častěji jsou zde zabudované i nádrže na dešťovku či jímky. Jejich instalace má svá pravidla, která byste měli dodržovat.

Až už se rozhodnete pro zabudovanou nádobu na dešťovku nebo je vaše zahrada bez napojení na kanalizaci a potřebujete septik, základní pravidla pro stavbu obojího jsou stejná. Použijte vždy pouze certifikované nádoby odolné proti působení spodní vody. Stejně tak by měly být konstruované tak, aby odolaly tlaku vnější zeminy a nezbortily se. A pamatujte i na to, že na dešťovku a odpadní vody potřebujete dvě oddělené jímky. Do septiků a čistíren odpadních vod nesmějí být svedeny okapy.

 

Dešťovka nejen na zalévání

Jímky na dešťovou vodu určené k zabudování se vyrábějí z různých materiálů. K nejpoužívanějším patří plastové skořepinové nádrže, k jejichž přednostem se řadí vysoká pevnost a také nízká hmotnost, což zjednodušuje instalaci. Nádoba o objemu pět kubíků váží přes dvě stě kilogramů, což je asi dvacetkrát méně než betonová jímka. Tu ale ocení majitelé nemovitostí v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody. Na výběr máte i nádrže sklolaminátové nebo svařované z polyetylenových desek. Abyste vodu z jímky dostali ke kohoutku zahradní hadice, potřebujete nejen vodovodní rozvody, ale také správné čerpadlo. Využít můžete ponorné typy, umístěné přímo v jímce, nebo venkovní. Doporučuje se volit ty první, ačkoli bývají dražší. Tím, že jsou uzavřené v nádrži, pracují mnohem tišeji než ty, které budou stát vedle domu či ve sklepě. Samozřejmostí by měla být ochrana proti běhu na sucho. Při nedostatku vody v nádrži se čerpadlo samo vypne a později, když už je vody dostatek, opět automaticky začne pracovat.

Jímka, nebo septik?

Jímka neboli žumpa má obrovskou výhodu: na její stavbu většinou nemusíte mít povolení. Za největší minus lze označit fakt, že ji musíte nechávat pravidelně vyvážet. Proto si nejprve zjistěte, kolik tato služba ve vaší lokalitě stojí. A pokuste se alespoň odhadnout, kolik odpadní vody vaše domácnost vyprodukuje. Pokud plánujete jímku k domu, kde žije čtyřčlenná rodina, která podle statistik vypustí denně čtyři sta litrů odpadní vody, při objemu žumpy deset kubických metrů vám vyjde, že ji budete muset vyvážet vlastně každý měsíc! Náklady na to pak jdou do tisíců korun ročně. Jestliže plánujete jímku u chaty či chalupy, kde trávíte víkendy a letní dovolenou, bude stačit vyvézt ji jen několikrát do roka. A protože ani stavba není příliš drahá, jde o vhodné řešení. Pozor však, aby se vám neprodražila instalace. Existují jímky samonosné, které lze pouze zahrnout hlínou a vydrží její tlak, zatímco jiné je nutné obetonovat, čímž se zvedají náklady na instalaci.
Septik – bývá obvykle dvou- nebo tříkomorový – funguje tak, že kaly vtékají do první komory, usazují se na dně a částečně pročištěná voda se přelévá do další a další komory. Nakonec projde filtrací a pak se vypustí do vodoteče, často to bývá trativod nebo místní potok.

Obecně se udává, že účinnost podobného organického čištění se pohybuje kolem šedesáti procent, jakmile se použije písková čistírna nebo kořenová čistička, může to být až devadesát procent. Samotný septik je sice třeba pravidelně vyvážet, rozhodně ale ne tak často jako žumpu. Po několika letech se musí vyměnit i písek v čistírně.

Pořídit si septik však vyžaduje mnoho povolení a razítek. Pokud o něm uvažujete, počítejte s tím, že budete potřebovat hydrogeologický posudek, vodoprávní úřad vás požádá o projektovou dokumentaci obsahující technickou specifikaci a následně vám může, ale také nemusí vydat povolení. Peníze, které vložíte do projektové dokumentace, pak přijdou vniveč. Navíc má právo požadovat vzorky vody z výstupu. Proto by stavba septiku vždy měla začít na příslušném úřadě, kde byste se měli informovat o všech náležitostech. Je zcela v kompetenci jeho pracovníků, zda vám tento způsob čištění vody povolí. A zatímco někde stačí jen ohlášení, jinde budou chtít povolení a jednotného stanoviska se nedočkáte.

 

 

redakce, foto Shutterstock

Jímky ukryté pod zemí