Kam s odpadní vodou

V místech, kam nedosahuje kanalizace, se o likvidaci odpadních vod musejí postarat majitelé domů a zahrad sami. Řešení představuje jímka, septik nebo domovní čistírna odpadních vod.

Stavbu a připojení septiku nebo domovní čistírny nechte raději na odbornících.

Jímka

Nejjednodušším zařízením je bezodtoková vodotěsná jímka –žumpa, která však na rozdíl od septiku nebo domovní čistírny splaškovou vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Z jímky se pak odpadová voda fekálním vozem vyváží do nejbližší čistírny odpadních vod. Výhodou tohoto řešení jsou nízké náklady – jímku pořídíte již za cenu okolo 10 tisíc korun, ale záleží na obsahu a použitém stavebním materiálu. Nízké pořizovací náklady jsou ale relativní, spočítáte-li si, že za vývoz v současnosti zaplatíte od tisíce korun výše a v domě obývaném průměrnou rodinou je žumpu třeba vyvézt skoro každý měsíc. Trh nabízí jímky plastové, betonové a sklolaminátové. Nejlevnější jsou jímky plastové, které se však na rozdíl od samonosných betonových jímek musejí obezdívat, což vede k vyrovnání pořizovacích nákladů. Na kapacitě jímky byste neměli šetřit – čím bude menší, tím častěji se bude muset vyvážet. K pořízení žumpy samozřejmě potřebujete od příslušného stavebního úřadu povolení ke stavbě.

Septik

Další možnost likvidovat svépomocí splaškové vody představuje septik. Stejně jako v případě Alena Vondráková foto Shutterstock jímky se jedná o betonovou nebo plastovou nádrž, která je ale v tomto případě rozdělena do několika (nejčastěji tří) komor, jimiž splašková voda protéká a zbavuje se nečistot. Čím je větší počet komor, tím je vyšší účinnost čištění. Takto upravenou vodu bylo před novelizací vodního zákona z roku 2009 možné trativodem vypouštět do půdy nebo do vodního toku. Dnes se už ale účinnost čistění odpadních vod pomocí septiku nepovažuje za dostatečnou, a proto musí být doplněna o další stupeň čištění. To se provádí pomocí zemního nebo pískového filtru navazujícího na septik. Čištění vody tímto způsobem lze vylepšit ještě pomocí zemního filtru. U větších septiků je možné zařadit i více filtrů za sebou. Pořizovací cena septiku se podobá ceně žumpy, ale za filtr zaplatíte deset až 35 tisíc korun, vývoz kalu (jednou za rok, ale i méně často) stojí tisíc korun. Při správně instalovaném filtru se provoz obejde bez elektrické energie, a provozní náklady proto nejsou vysoké.

Čistírna

Problematika domovních čistíren odpadních vod je obsáhlejší, věnovat se jí proto budeme v některém z příštích čísel.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Kam s odpadní vodou