Kdy zarývat zelené hnojení?

Rubrika: Tipy

Zelené hnojení ovlivňuje kvalitu půdy dvěma způsoby: nejenže kořeny rozruší a provzdušní zeminu, ale následně jí také zapravené rostliny přinesou organickou hmotu a potřebné živiny, například dusík nebo fosfor. Nízké druhy, například hořčici, lze do záhonu zarýt přímo. Vysoké, mezi něž se řadí peluška, travní a obilné směsi, je vhodné nejprve přejet sekačkou. Nejenže se tak bude hnojivo lépe zapracovávat, ale zelená hmota se také lépe rozloží. Jednodušší je i zarývání porostu zasaženého mrazem, přičemž obsah minerálních látek v rostlinách se nijak nemění. Před zimou se zarývá zelené hnojení hlavně do těžších půd, kde rozklad probíhá pomaleji. U lehkých půd to stačí udělat na jaře, kde vyšší obsah vzduchu nastartuje rozklad rychleji.

 

Více informací se nachází v listopadovém vydání z roku 2017.

Kdy zarývat zelené hnojení?