Líska do každé zahrady

V tomto rodu najdeme opadavé keře a zřídka také stromy. Pěstují se v soukromých zahradách, ve veřejných parcích, městských stromořadích ale také ve volné krajině, kde se uplatňují hlavně keře domácího původu. Na podmínky jsou nenáročné a svými kořeny zpevňují i příkré svahy. Své nezastupitelné místo mají v přírodních zahradách, kde se cení jejich semena ukrytá v pevné skořápce.

Odrůdy lísky obecné se liší velikostí oříšků i délkou listenů.

Odrůdy lísky obecné se liší velikostí oříšků i délkou listenů.

Tyto dřeviny se hodí především do větších zahrad, ačkoliv i zde najdete některé výjimky. Dobrým příkladem je třeba líska obecná s pokroucenými větvemi (Corylus avellana ´Contorta´), která poměrně dobře snáší i řez. V České republice je nejznámější a také nejvíce prošlechtěná líska obecná, která se vysazuje také kvůli sklizni chutných ořechů. Dalšími zástupci je líska největší (C. maxima), která je poměrně dost podobná lísce obecné. Mezi méně známé druhy patří líska různolistá (C. heterophylla) a líska čínská (C. chinensis), které se mnohdy pěstují v parcích a sbírkových zahradách. Zcela běžným zástupcem hlavně ve městech je líska turecká (C. colurna). Tento poměrně mohutný strom se uplatňuje ve stromořadích a v parcích.

Odrůdy lísky obecné
Jak již bylo řečeno, líska obecná se často pěstuje kvůli sklizni drobných ořechů. Lískové ořechy působí blahodárně na lidský mozek, protože fungují jako bohatý zdroj energie. Kromě tuků obsahují velké množství bílkovin, proto jsou oblíbené třeba u sportovců. Na zahradách se často pěstuje odrůda Hallská obrovská, Lombardská Bílá nebo třeba Webbova a nová odrůda Lenka.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Líska do každé zahrady

Líska do každé zahrady