Místo pro sad

V sadě se pěstují výhradně ovocné stromy a keře. Na rozdíl od zahrady, ve které se spojuje okrasný, užitkový i relaxační prostor, je sad místo ryze účelové.

Sad o který je dobře postaráno se Vám odvděčí velkou úrodou.

Vhodná plocha

Místo pro sad Pěstování ovoce pro potřebu rodiny se po letech útlumu opět dostává do popředí zájmu. Zakládání sadu a výběru vhodného pozemku věnovali naši předci vždy velkou pozornost, do které se promítaly i zkušenosti předchozích generací. Novodobí pěstitelé často už nemají nikoho, od koho by tyto znalosti čerpali, proto jsme připravili malý souhrn základních doporučení.

 1. Ideální
  Za ideální se pro pěstování považuje mírný svah s kvalitní zahradní půdou a sklonem k jihu či jihozápadu, který se nachází do nadmořské výšky 250 m n. m. Tady se daří téměř všem ovocným druhům, včetně teplomilných meruněk a broskvoní.
 2. Ve svahu
  Problémem svažitého pozemku není sklon terénu, ten limituje spíše péči o stromy. Nedostatkem je míra oslunění a zastínění, která se v dolních a horních partiích strmějšího svahu výrazně liší. Nahoru proto vysazujte druhy s větší potřebou světla, jako jsou broskvoně, meruňky a třešně, dolů zase slivoně a jabloně. Střední partie můžete využít pro višně a hrušně. V horních osluněných částech pozemku si můžete dovolit hustší výsadbu, ve stinných sázejte stromy volněji.
 3. Bez vody
  Na sušší místa vysazujte odrůdy roubované na generativních podnožích (semenáčích), které mívají silnější kořeny a jsou schopny lépe čerpat vodu z hlubších vrstev půdy. Nebude se zde dařit mělce kořenícímu drobnému ovoci, které pochází z lesních partií – maliníkům, ostružiníkům či borůvkám. Na vysloveně suchých místech je dobrým řešením vinná réva a starší odrůdy broskvoní a meruněk. Tyto ovocné druhy totiž pocházejí z hornatých míst Asie, a proto nedostatek vody snáze překonávají.
 4. Na navážce
  Nedostatkem navážky bývá nízká vrstva kvalitní půdy. Dobře se s ní vyrovnají zákrsky roubované na vegetativních podnožích, které mají menší a slabší kořenový systém. Potřebují ale dostatek vody a kvalitní výživu. Rovněž zde sklidíte velkou úrodu drobného ovoce – malin, ostružin, rybízu a angreštu, které má největší podíl kořenů v horní 30centimetrové vrstvě půdy.
 5. V podhůří
  Zahrady založené v pahorkatinách a podhorských oblastech mají vyšší podíl jádrovin, tedy jabloní a hrušní, na úkor peckovin, které potřebují více tepla. Místo meruněk, broskvoní a třešní se zde vysazují višně a mirabelky, dobré jsou také švestky, pokud netrpí šarkou. Na chráněných místech sklidíte i vlašské ořechy, výborně se tu bude dařit i nenáročným lískám. Z drobného ovoce tady poroste spíš rybíz a maliník, angrešt a ostružiník potřebuje více tepla.
 6. Ve stínu
  Stinné svahy orientované na severozápad, severovýchod a částečně i svahy východní osazujte zásadně pozdními odrůdami, které délkou vegetace trochu vyrovnají ztrátu přímých slunečních paprsků. Na takto orientovaných svazích ovocným stromkům paradoxně nehrozí namrznutí. Jsou totiž ušetřeny náhlých změn teplot, při nichž stromy na jižních svazích za prvních jarních dnů rychle naraší a mrazíky je potom spálí. Vzdálenost mezi stromy by na stinnějších svazích měla být větší, aby koruny využily dopadající paprsky co nejlépe. Ze stejného důvodu je nutné dbát prořezem na vzdušnost korun.

 

Stromy na zahradě

Na vysoké stromky je lepší plody sbírat ze štafliček. Při lezení na strom hrozí poškození úrody či stromku samotného.

Pokud vlastníte větší zahradu, založte si sad přímo na ní. Vhodnou plochu můžete pomyslně či prakticky oddělit nebo jednotlivé stromy pěstovat roztroušeně po celé zahradě. Druhý model bývá sice častější, ale není příliš vhodný. Málokdo totiž umí zahradu s ovocnými stromy založit tak, aby vypadala stále pěkně a dalo se v ní celoročně pobývat. Práce v podobě postřiků, prořezávání, sklizně i údržby je náročná především na organizaci a úklid, jinak taková zahrada působí vždy trochu neupraveně. Oddělený malý sad je vhodnější. Může v něm být kůlna s potřebným nářadím, jako je žebřík, postřikovač, košíky, nůžky a pilky, praktický je také samostatný kompost nebo kompostér, abyste nemuseli trávu a listí daleko přenášet, a zdroj vody.

Druhy a odrůdy

Dobře zvolenou druhovou skladbou vysazených stromků a keřů je možné téměř z každé plochy získat slušnou úrodu. Najít druhy, kterým se na konkrétním místě bude dařit, je cílem každého rozumného zahradníka. Představa, že na zahradě vypěstujete vše, co nalistujete v pomologickém atlase, je rozšířená začátečnická chyba. Na trhu najdete desítky moderních odrůd. Jejich pěstování je ale často podmíněno speciálními podmínkami a neobejdou se bez závlahy, přihnojování či speciálních podnoží – jde o odrůdy určené pro takzvané intenzivní pěstování. Pokud jim doporučené podmínky neposkytnete, nesklidíte téměř nic. Je proto lepší vybírat si starší prověřené odrůdy, které jsou běžnému, extenzivnímu způsobu pěstování bez umělé závlahy více přizpůsobeny.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Místo pro sad

Místo pro sad