Mrkev bez dusičnanů

Kvalitní mrkev nejen pro děti by měla mít co nejnižší obsah dusičnanů, které se do zeleniny dostávají z půdy a hnojení. O jejich množství také rozhoduje způsob sklizně. Mrkev proto vyrýpávejte za slunného odpoledne, kdy je jejich obsah v kořenech nejnižší. Se zálivkou skončete den až dva před sklizní a také šikmými seky rýčem podél kořenů přerušte kořenové vlášení, dusičnany se tak nedostanou do kořenů.

Mrkev bez dusičnanů