Mulčujte. Příroda to nedělá jinak!

Mulčování není výmyslem několika posledních let. V přírodě jde o zcela normální jev, který se jen přesunul do zahrad, a to nejen těch přírodních či zaměřených na ekologické pěstování. Pokud máte pocit, že záhony pak působí neupraveně či provizorně, žádný strach. Mohou vypadat i velmi dobře.

mulce3Mulčování, nebo nastýlání? Nepřemýšlejte, která úprava je pro vás lepší, jde totiž o stejnou věc. Pojem mulčování dorazil z anglosaských zemí, nastýlání je výstižný český termín. Vždy jde o zakrývání povrchu půdy jiným materiálem, například trávou, listím, štěpkou nebo oblázky či speciální fólií.

Proč mulčovat?

Mulčování nemá pouze dekorativní funkci, ale také snižuje odpar vody z povrchu půdy a vede k jejímu zadržování v hlubších vrstvách. Navíc udržuje dobrou půdní strukturu s dostatkem vzduchu, které svědčí kořenům. Třetí důvod, který vás asi hned tak nenapadne, je vytvoření příznivého prostředí pro půdní živočichy, těm horlivé přerývání a neustálé okopávání nesvědčí. V namulčovaných záhonech se například zdržuje daleko větší množství žížal zvyšujících úrodnost půdy. Zakryté záhony také bývají daleko méně zaplevelené, neboť se semena nežádoucích rostlin hůře dostávají do půdy.

Existují i zápory

Mulčování má ovšem i svá negativa. Ta se mohou objevit, pokud je vrstva materiálu příliš vysoká, dochází k jejímu zahnívání, půdu i kořeny může zasáhnout infekce a rostliny začnou podehnívat. Jestliže k zakrytí záhonů použijete nevhodný materiál obsahující zralá semena plevelů, můžete pozemek zamořit, v tomto případě například nežádoucí pampeliškou nebo jitrocelem. Pod vysokou vrstvou mulče z hrubého materiálu se rovněž mohou zabydlet hlodavci, a to hlavně v zimě.

mulce1

Kůra není jedinou možností

Mnoho zahradníků mulčování uznává, ovšem brání se mu kvůli vzhledu zahrady. Kvetoucí rostliny přece jen lépe vypadají na tmavé půdě než na barevně nevýrazné vrstvě nastýlky. I zde však lze zvolit kompromis: zahradu rozdělit na část užitkovou a okrasnou – a pro tu využít na pohled zajímavější materiály, které ovšem splní stejně dobře všechno, co od mulčování očekáváte. V zahradnických centrech najdete celé spektrum nejrůznějších mulčů, které se dají použít pro pokrytí půdy. Dobře mezi nimi vybírejte podle stylu své zahrady, pečlivě vybraný detail zdobí, ale příliš druhů a barev vysněný efekt zpravidla nepřinese.

Uměle vyráběné materiály:

 • Barvená štěpka – výborné řešení třeba pro čerstvě založené záhony, kdy rostliny zabírají ještě poměrně malou plochu – tento materiál přinese potřebný barevný akcent. Osvěží třeba i místo pod jehličnany, kam bývá problematické vybrat rostliny, kterým se zde bude trvale dařit.
 • Barevné kamínky a sklíčka – velmi pěkně vypadají na menších plochách nebo v květináčích s rostlinami na kmínku. Doporučuje se podložit je bílou netkanou textilií. Také tento inertní materiál dokáže zadržet v půdě vodu a znatelně omezí její odpar, neobohacuje ji ale o organickou složku.
 • Mulčovací černá fólie – používá se častěji, než je vhodné, a to hlavně díky snadné pokládce. Problematické je třeba její dlouhodobé použití na velkých plochách s malým podílem vegetace. Půda se pod fólií přehřívá, protože zde chybí dostatek kořenů, které zajišťují její lepší provzdušnění a výměnu vody. Pokud přece jen potřebujete zakrýt velké plochy, lepší je sáhnout po obyčejných papírových kartonech. Také vytvoří potřebnou bariéru, jde o všeobecně dostupný a dosažitelný materiál, ovšem jejich trvanlivost je samozřejmě s mulčovací fólií nesrovnatelná.

mulce2

írodní nastýlky:

 • Kůra – jde o nejčastěji používaný mulč, který se dobře a snadno doplňuje. Ovšem rádi ji rozhazují například kočky a ptáci. Rozkladem okyseluje půdu, to platí zvlášť pro nejpoužívanější borku z jehličnanů, což ale nemusí některým druhům rostlin vyhovovat.
 • Sláma – dostupný materiál, se kterým se dobře pracuje. Na místě vydrží poměrně dlouho, díky vysokému podílu sušiny se pomalu rozkládá.
 • Seno – není příliš vhodné, protože často obsahuje semena nejrůznějších rostlin, která vám mohou zaplevelit zahradu. Hodí se třeba pod stromky, kterým nějaké vyklíčené květiny nijak nekonkurují ve výživě ani v životním prostoru.
 • Posečená tráva – na zahradě jde o nejběžnější mulč, kterého je během sezony dost a dost. Obsahuje značné množství vody, proto se časem hodně sléhá. Není dobré ji proto vršit do silných vrstev a raději ji míchejte s jiným materiálem.
 • Listí – na podzim jde o dobrý materiál pro míchání s trávou, využívá se také jako nastýlka k čerstvě vysazeným stromkům a trvalkám. Obsahuje poměrně málo vody, je lehké, vítr ho tedy snadno rozfouká.
 • Vypleté zelené rostliny – častý materiál typický svoji různorodostí. Jeho použití je možné, pokud neobsahuje dozrálá semena. Nebývá ho ale tolik, aby pokryl potřebu zahrady, je tedy třeba si zajistit i nastýlku z dalších zdrojů.

mulce4


Mulčování a vhodnost jeho použití

Nastýlka se doporučuje pro:

 • zeleninové záhony
 • skleníky a pařeniště
 • jahodiště
 • drobné ovoce
 • bylinkové záhony

Mulči se radě vyhněte u:

 • skalky
 • předzahrádky
 • okolí jezírek
 • partie s cibulovinami a hlíznatými rostlinami
 • balkonových truhlíků

mulce5

S omezením ji lze využít:

 • terasové rostliny – jen dřeviny na kmínku
 • ovocné stromy – jen u malých pěstitelských tvarů
 • trvalkové záhony – nově založené na větších plochách

 

Dagmar Cvrčková, foto Shutterstock, profimedia.cz

 

Více informací se nachází v únorovém vydání z roku 2017.

Flora_02_17

Mulčujte. Příroda to nedělá jinak!