Užitečný odpad

Drtič, nebo štěpkovač? V praxi se obojí poměrně často spojuje do jedné skupiny, a mnozí tak nabývají dojmu, že jde o jeden a tentýž stroj. Opak je ale pravda. Zahradní drtiče a štěpkovače fungují na zcela jiných principech, a také hmota, kterou získáte, se liší, stejně jako její využití. Víte, který z těchto strojů bude pro vás lepší?

odpad1

Uvažujete, že budete nadrcenými větvemi topit? Pak si kupte štěpkovač. Materiál, který tak vyrobíte, bývá poměrně hrubý, převládají v něm plátky větví kruhového tvaru, ačkoliv se v něm najdou i jemnější kousky. Tyto štěpky se po proschnutí nejlépe hodí k topení v kamnech. Kdybyste z odpadu raději získali mulč do přírodních zahrad a na zasypání cestiček nebo ho chcete jen zkompostovat, pak potřebujete zahradní drtič. V něm se větve jemně rozdrtí.

Jak fungují?

Obě skupiny strojů fungují na zcela odlišných principech. To poznáte nejen na rozdrcených větvích, ale například i hlasitosti při práci. Zahradní drtiče se dělí na válcové nebo nožové. V prvním případě větve drtí ozubený válec, ve druhém ostré nože. Tato zařízení jsou mnohem hlučnější než štěpkovače, ale i mezi nimi mohou být výrazné rozdíly. Válcové typy pracují tišeji než nožové.

U štěpkovačů větve drtí ozubené kolo, které se přitlačuje na kovovou desku. Některé umožňují také praktickou regulaci tlaku. Pozor ale na to, že při častém používání se zuby na kole mohou obrousit, a pak budete muset součástku vyměnit za novou. Už prodejce by vás měl předem upozornit, že se doporučuje zpracovávat mírně vyschlé větve, s nimiž si stroj poradí lépe. Při zpracování čerstvého materiálu se hmota nerozdrtí na jednotlivé kousky, ale zůstává vcelku a jen se zploští. Rozhodně nejde o výrobní vadu stroje, tato vlastnost je pro štěpkovač zcela typická. Proto nechte větve alespoň několik dní proschnout na slunci. Nejenže se s nimi mnohem lépe pracuje, ale vzniklá štěpka je mnohem kvalitnější a nabízí více možností dalšího zpracování.

Co je společné pro obě skupiny

Ačkoli jde o různé stroje, některé zásady používání mají drtiče i štěpkovače stejné:

  • Pro oba typy strojů platí, že se nemají přeplňovat drobnými větvemi, mohlo by dojít k ucpání zařízení. V tomto případě oceníte výrobky se zpětným chodem. Při drcení také dodržujte zásadu, že se malé větve doplňují silnějšími, které ústrojí pročistí od jemných částí, které nože ucpávají.

  • U některých typů si dávejte pozor na kymácející se větve poté, co je vložíte do vstupního otvoru. Vždy je přidržujte rukama, jinak se stroje mohou stát i nebezpečné. Na větve ovšem nikdy netlačte, můžete tím nenávratně poškodit vnitřní zařízení. Stačí pouze jemný tlak, drtič či štěpkovač si materiál vtáhne a zpracuje sám.

  • Většina moderních výrobků bývá vybavena bezpečnostními prvky bránícími tomu, abyste dovnitř strčili ruku nebo stroj spustili, aniž by byla připevněna a ochrannou páčkou zajištěna sběrná nádoba.

  • Pro lepší transport oceníte praktická kolečka, díky nimž můžete techniku převézt na potřebné místo.

  • Při práci se určitě vyplatí používat pracovní rukavice a ochranné brýle.

Při nákupu také pamatujte, že cena není vždy ukazatelem kvality. Mnohdy levnější stroje dosahují mnohem lepších výsledků než modely ve vyšší cenové kategorii. Proto při výběru využívejte nezávislých spotřebitelských testů a ptejte se ve svém okolí.


O dřevěném mulči…

odpad3

Pokud uvažujete o zpracování větví na dřevný mulč, který použijete v zahradě, musíte počítat s tím, že není barevně stálý. Jde o přírodní materiál, který po čase získá přirozenou našedlou patinu. Další možností zpracování je přidání rozdrcené hmoty do kompostu, takže ji v podobě živin brzy vrátíte opět do výsadeb.


Myslete na jednoduchost

odpad2

Zatímco u některých drtičů a štěpkovačů propadává zpracovaná hmota na zem, odkud ji po dokončení práce budete muset sebrat či shrabat, jiné modely jsou doplněny sběrným pytlem, nebo dokonce plastovou nádobou. Tu oceníte v průhledném provedení, protože díky tomu jasně vidíte, kolik v ní ještě zbývá místa.

Lucie Peukertová, foto Shutterstock

Více informací se nachází v srpnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Flora titulka_08_2016

Užitečný odpad