Ochrana proti mrazíkům

Až do poloviny května mohou rostliny a dřeviny ohrožovat mrazy. Mezi nejchoulostivější patří meruňky a broskvoně, které kvetou nejdříve. Zatímco uzavřená růžová poupata snesou ještě třístupňové mrazy a bílá těsně před rozkvětem minus jeden a půl stupně, rozvité květy poškodí i pokles teploty těsně pod nulu. Stejně tak malé založené plody nepřežijí minus jeden stupeň. Kromě zimy, proti které lze ochránit stromy zapálením parafínových svící, rozděláváním ohňů nebo topení ve speciálních kamnech, škodí i vítr, protože ohřátý vzduch odnáší mimo stromy. Proto by se mělo toto ovoce vysazovat do závětří nebo k budovám, které je chrání.

Ochrana proti mrazíkům