Podzimní výsadba cibulovin

Ačkoliv si podzim spojujeme s koncem zahradnické sezony, není tomu tak ve všech případech. Právě teď totiž přicházejí na řadu jarní cibuloviny, které čekají na svou příležitost. Ideální termín pro jejich výsadbu se liší i v závislosti na počasí i na daném druhu. Všeobecně ovšem platí, že některé druhy začínáme sázet již koncem srpna a poslední výsadby dokončujeme v průběhu listopadu.

Cibule by měla překrývat vrstva zeminy o výšce dvojnásobku výšky cibulky.

Cibule by měla překrývat vrstva zeminy o výšce dvojnásobku výšky cibulky.

Jarní cibuloviny zastávají v oboru zahradní architektury výsostné místo, spolu s dalšími druhy rostlin se podílejí na celoročním efektu zahrady. Svými barvami rozzáří zahradu již v době, kdy ještě neraší listy na větvích dřevin a většina trvalek ještě čeká na příhodnější dobu. Aby to ovšem fungovalo podle našich představ, je nutné cibuloviny zavčasu vysadit do půdy.

Správná technika je zárukou úspěchu

Plastové koše cibule před hlodavci neochrání na 100%.

Plastové koše cibule před hlodavci neochrání na 100%.

Všeobecně platí, že cibuloviny vysazujeme od srpna přibližně do listopadu. Každý rok se ovšem termín může lišit v závislosti na počasí. Důležité ovšem je, aby cibule a hlízy stihly do začátku zimy kvalitně zakořenit. Vždy pamatujte, že většího efektu dosáhnete skupinovými výsadbami. Cibuloviny vždy lépe vyniknou, pokud je vysadíte do hnízd o pěti až deseti kusech. Toto pravidlo platí především u drobných druhů, jako jsou ladoňky, talovíny, sněženky nebo třeba krokusy. U druhů dosahujících větších velikostí s velkými a výraznými květy si můžeme dovolit výsadbu i po menším množství, přesto je dobré tyto skupiny na zahradě s určitým rozestupem zopakovat. Vždy pamatujte, že by měla být cibulka vysazená do takové hloubky, aby ji kryla zemina ve vrstvě dvojnásobku výšky cibule. Většina druhů si poměrně dobře poradí i s mělčí výsadbou, ale při změnách teplot dochází k jejich pohybům, při kterých se cibule dostávají na půdní povrch. Pravidla pro zakládání plošných výsadeb a výsadby do hnízd se liší. Jestliže vysazujete cibule do hnízd o několika kusech, vždy si vyhlubte otvor na všechny cibulky. Pokud ovšem vysazujete cibule do větších záhonů, které jsou cibulovinami pokryty po celé ploše, je vhodné vyhloubit vrstvu půdy po celém záhonku. Vyrytou zeminu zatím uložte na plachtu nebo zpevněný povrch, rozhoďte po povrchu jednotlivé cibule a nakonec pečlivě zasypte zeminou a zhutněte.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Podzimní výsadba cibulovin

Podzimní výsadba cibulovin