Přeměna okrasného trávníku na květnatý

Velký zájem o přírodní zahrady, návrat k přírodním společenstvům a také nedostatek času v uspěchané době vede některé majitele zahrad k přeměně ryze okrasného trávníku alespoň zčásti na květnatý typ. Pro ten je typické výrazné zastoupení dvouděložných rostlin a vyžaduje minimální péči, která se skládá ze dvou až tří sečí za rok. Jak ale přeměnit stávající trávník na květnatou louku?

Květnatá louka je opravdovou pastvou pro oči.

Květnatá louka je opravdovou pastvou pro oči.

Samozřejmě nejjednodušší možností založení květnaté louky je výsev směsi osiva na volný půdní povrch bez stávající vegetace, tak zvaně na úhor. Pokud ovšem na zahradě již trávník máte, bude postup o něco pracnější a dlouhodobější. Pokud je okrasný trávník plně zapojený, bude nejlepší postupně zcela vypustit hnojení trávníkovým hnojivem, vertikutaci a postřiky proti dvouděložným rostlinám. U nízko sečeného trávníku zvyšte výšku seče a její četnost celkově omezte. Stávající trávník postupně zřídne a uvolní místa pro přirozené šíření plevelů z okolí. Mezi prvními průkopníky na vašem trávníku budou jistě sedmikrásky chudobky, smetanky lékařské nebo popence. Pokud chcete přeměnu trávníku trochu urychlit a nechcete čekat na přirozené zanesení květin z okolí, narušte porost vertikutačními hráběmi a dosejte osivo pro květnatou louku. Specializované firmy prodávají různé druhy směsí, které jsou určeny pro odlišná stanoviště a liší se také složením trav a bylin. Můžete sehnat také osivo pouze jednoho druhu.

Praktické rady

Na seč květnatého trávníku můžete využít tradiční kosu.

Na seč květnatého trávníku můžete využít tradiční kosu.

Květnatý trávník nikdy nehnojte, obsah živin v půdě totiž snižuje druhovou diverzitu. Na počátku přeměny na květnatou louku seč omezte na několik málo zásahů během měsíce a postupně přejděte na systém dvou až tří sečí v roce. Pokud chcete květnatou loukou nerušeně procházet, naplánujte si v ní několik cest a ty pak pravidelně sečte.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Přeměna okrasného trávníku na květnatý

Přeměna okrasného trávníku na květnatý