Přírodní suťoviště ve svahu

Kámen v jakékoli podobě patří neodmyslitelně do každého typu zahrady. Jako stavební i dekorativní materiál byl oblíben pro své vlastnosti i krásu již v dávné historii. A není se čemu divit. Kromě využití ve skalce, suché zídce nebo jako obklad koupacího jezírka se nabízí jeho použití v přírodním suťovišti. Tento zajímavý prvek může doplnit skálu, vodní prvek nebo jen tak vyplynout z mírného i ostřejšího svahu směrem do údolí v zahradě.

Suťoviště najdete i v přírodě, například ve stinných lesích a v blízkosti v létě rozpálených skal. Zabydlují se v něm rády nenáročné rostliny.

Co je suťoviště

S tímto prvkem zahradní tvorby se běžně setkáte i v přírodě, ačkoliv ho neznáte přímo pod označením suťoviště. Pojmenování je to ovšem trefné, protože jeho hlavní součástí jsou úlomky kamene různé frakce, tedy suť. Ta přirozeně vzniká rozpadem větších kamenných bloků například v lesích se svažitým terénem. V zahradní architektuře se vytvářejí suťoviště v různých podmínkách. My se nyní zaměříme na suťoviště na slunném a vysýchavém stanovišti, kde mohou hlavně v letních měsících nastat extrémní podmínky, které je nutné zohlednit hlavně při výběru rostlin.

Volba kamene

Méně je někdy více. Touto poučkou se můžete řídit i v případě suťoviště. Pokud jste přívrženci minimalismu, můžete pro výsadbu použít pouze jeden rostlinný druh.

Pokud má suťoviště doplnit přirozenou skálu na zahradě, měl by ho tvořit stejný typ kamene. Jestliže se při jeho vytváření použije kámen s odlišnou zrnitostí a barvou, nebude výsledná kompozice působit přirozeně. Vhodná je vždy kombinace hned několika frakcí. Do nejjemnější frakce se vysazují rostliny, zatímco hrubá suť se umísťuje poblíž skály nebo velkých solitérních kamenů. Samostatně stojící kamenné bloky hrají důležitou roli tam, kde se skála nenachází, nebo ji mohou v menší míře doplnit. Navíc plní funkci sluneční pasti, jelikož dokážou ve své hmotě akumulovat teplo, které uvolňují během noci nebo v chladnějším počasí. V jejich přímé blízkosti se tedy daří relativně teplomilným a suchovzdorným rostlinám, jako jsou třeba bylinky. Teplé místo brzy objeví také ještěrky a další živočichové.

Vhodné umístění

Suťová kompozice nejlépe vynikne ve svahu, ze kterého se přirozeně line směrem do nižší části zahrady, která bude v jeho doprovodu působit jako přirozené údolí. Může navazovat na blízkou skalku, bylinkoviště nebo třeba vodní prvek. Obzvláště zajímavě působí vedle vodní kaskády, vodopádu nebo potůčku stékajícího ze svahu. Může být obklopeno výsadbou vyšších kvetoucích keřů a několika solitérními stromy. Další možností je jeho osázení půdopokryvnými polštářovitými trvalkami, které si hravě poradí se slunečným stanovištěm a s mírným přísuškem během léta. Kámen se bude přirozeně ohřívat a vláha se v jeho okolí příliš dlouho neudrží, proto rovnou vybírejte druhy snášející sucho.

Poctivá příprava

Práce s kamenem vyžaduje jisté nadání nebo zkušenosti. Stejné je to i při tvorbě suťoviště. Pokud se pustíte do realizace, pečlivě vyberte stanoviště. Mělo by být světlé a otevřené. Zajímavě působí, pokud je koncipováno na principu suchého koryta poblíž vodního prvku, kde zároveň tvoří funkci přepadu nadbytečné vody v době dešťů. Jeho nejnižší část tak může na pár dní v roce sloužit pro odvod vody do štěrkového zásaku. Po výběru stanoviště vytvarujte podloží, které by mělo být pozvolné, aby se suť a kameny nesesouvaly do nižších partií. Solitéry zapusťte částečně do země, v žádném případě ale nepoužívejte beton. Po rozmístění kamenů se pusťte do výsadby rostlin. Nejhrubší frakce suti se dává do přímé blízkosti velkých kamenů a směrem k výsadbám rostlin se postupně zjemňuje. Suťoviště vychází z přírodních principů, rozmístění suti by proto mělo vypadat přirozeně, jako by se kameny postupně rozpadaly na menší části.

Trvalky i dřeviny

V rostlinném sortimentu najdete řadu skalniček, kterým suťoviště vyhovuje. Kromě plamenek, hořců a mateřídoušek vyzkoušejte krásné koniklece (Pulsatilla sp.).

Bujná vegetace do vnitřní části suťové kompozice určitě nepatří. Svojí hmotou by časem úplně zakryla kámen a celkový dojem by tak rychle vyprchal. Větší rostliny mohou ale tvořit přechod suťoviště do ostatních částí zahrady. V samotné kompozici své místo najdou nízké jehličnany a půdopokryvné trvalky. Vhodné jsou borovice kleče (Pinus mugo) v různých kultivarech. Příjemně působí ´Mops´, ´Pumilio´, ´Gnom´ nebo ´Golden Glow´ se zlatými jehlicemi. Vhodný je také pomalu rostoucí cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa ´Nana Gracilis´). Z trvalek vynikne levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia), koniklec velkokvětý (Pulsatilla gracilis), hlaváček jarní (Adonis vernalis), mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), mateřídouška časná (Thymus praecox) nebo třeba tařice skalní (Aurinia saxatilis). Zvolit můžete také hořec bezlodyžný (Gentiana acaulis), kobercovou plamenku Douglasovu (Phlox douglasii) v mnoha kultivarech a nenáročné rozchodníky (Sedum sp.) a netřesky (Sempervivum sp.), kterým se bude dařit i v nejsušších štěrbinách mezi kameny.

FOTO: AUTORKA SHUTTERSTOCK

Přírodní suťoviště ve svahu

Přírodní suťoviště ve svahu