Profesionálové v korunách stromů

Rubrika: rss-feed, Technika

Chcete-li si nechat odborně prořezat strom na zahradě nebo si netroufáte do jeho vysoké koruny, obraťte se s důvěrou na arboristy. Kromě řezu dřevin se věnují i péči o památné či poškozené stromy, kultivaci jejich okolí, kácení rizikových stromů a dalším pracím.

Arboristika je obor na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví a zabývá se zejména ošetřením stromů.

Arboristika
je obor na pomezí
lesnictví a okrasného
zahradnictví a zabývá
se zejména ošetřením
stromů.

Arboristé se zabývají především péčí o dřeviny rostoucí mimo les a jejich cílem je, aby stromy zůstávaly na svém stanovišti co nejdelší dobu. Rejstřík arboristických služeb je proto bohatý. Vedle prořezu dřevin si lze objednat statické zajištění korun (vazby korun), výsadbu dřevin či přesazování vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, zemní práce a terénní úpravy, kácení stromů rostoucích v blízkosti domů nebo v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob atp. Arboristé mají znalosti z dendrologie, ale vyznají se i v právních normách, legislativě a předpisech bezpečnosti práce. Navrhují proto úpravy zahrad i veřejných prostranství, provádějí inventarizaci, evidenci, oceňování stromů a posuzování jejich zdravotního stavu z pohledu bezpečnosti. Na stavbách nebo při sadových úpravách mohou zajišťovat také stavební dozor a součástí jejich práce je i pořádání seminářů a školení.

Prořez dřevin
Základní činností arboristů je však už zmíněný řez dřevin. Jelikož řez představuje nepřirozený zásah do organismu stromu, je nutné pečlivě posoudit, jaký druh řezu je pro daný strom či dřevinu s ohledem na jejich stáří a stav vhodný. K nejznámějším patří výchovný řez, kterým každý zkušenější zahrádkář tvaruje nově vysazené stromky. Nemáte-li s tímto řezem praxi, nechte si ho předvést a vysvětlit odborníkem, určitě se vám to v budoucnu vyplatí. Arboristé však provádějí častěji bezpečnostní řez, při kterém odstraňují suché či poškozené větve nebo části stromu tak, aby nedošlo k poranění osob. Na tento řez navazuje řez zdravotní, kterým jsou odstraňovány poškozené, nemocné nebo nevhodně rostlé části stromu. Další typ řezu se označuje jako redukční, jelikož se jím upravují nadměrně vzrostlé stromy. Existují také speciální druhy řezů, například tvarovací či hlavový řez, a zvláštním způsobem jsou prořezávány i staré cenné dřeviny. Objednat si je možné i opravný řez, který napravuje řezy provedené nevhodným způsobem, či pravidelnou údržbu stromů.

Další služby
S péčí o stromy souvisí prostředí, v němž dřeviny vyrůstají. Arboristé proto také navrhují a zakládají nové zahrady, sady či parky nebo revitalizují již existující. Komplexní služby zahrnují rovněž údržbu trávníků, obnovu jezírek, střih živých plotů apod., ale i zpracování dřevní hmoty na štěpku, kterou lze využít k topení nebo úpravě zahradních ploch. Při uvedených činnostech arboristé využívají různou techniku od traktorů s multifunkčními nástavci přes secí stroje až po rypadla a manipulační či frézovací stroje. Další informace naleznete například na www.arboristika.cz, www.arbonet.cz, www.tree-climbing.cz nebo www.arbokohout.cz.

Akuprořezávač AAS 2420 se uplatní všude tam, kde není v dosahu elektřina.

Akuprořezávač AAS
2420 se uplatní všude
tam, kde není v dosahu
elektřina.

Akuprořezávač AAS 2420
se uplatní všude tam, kde není v dosahu elektřina. Je vybaven 20centimetrovou lištou, dosahuje do výšky až 3,15 metru a váží jen 3,8 kg. Akumulátor umožní pracovat s prořezávačem až 60 minut. Na přístroj se vztahuje sedmiletá záruka. Více na www.mountfield.cz.

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV FIRMY MOUNTFIELD

Profesionálové v korunách stromů

Profesionálové v korunách stromů