Jímka versus septik

Pokud k vašemu domu nevede kanalizace, jste postaveni před otázku, jak řešit likvidaci odpadních vod. Podle čeho se rozhodnout?

Pokud k vašemu domu nevede kanalizace, jste postaveni před otázku, jak řešit likvidaci odpadních vod.

Odpadní vodu můžete likvidovat prostřednictvím jímky, septiku nebo domovní čistírny odpadních vod. Vhodnost jednotlivých postupů závisí na skutečnosti, zda je dům trvale obydlený nebo slouží jen k rekreaci, dále na možnostech pozemku, blízkosti vodního toku, pořizovacích a provozních nákladech a dalších faktorech.

Obyčejná žumpa

Jako nejjednodušší způsob se jeví jímka, tj. žumpa. Jedná se o vodotěsnou, bezodtokovou a zpravidla zakopanou nádrž z plastu, betonu či kovu, která slouží ke shromažďování a pravidelnému vyvážení odpadních vod. Důležité je především volit žumpu o dostatečném objemu. Při denní produkci 130 l odpadních vod na osobu v běžné domácnosti, je pro čtyřčlennou rodinu vhodné dimenzovat jímku na 20 m3 a vyvážet ji zhruba jednou za měsíc. Pořizovací cena žumpy se pohybuje od deseti do třiceti tisíc korun a jedno její vyčerpání stojí od tří do šesti tisíc. Z toho plyne, že má žumpa poměrně vysoké provozní náklady. Využívá se proto buď jako dočasné řešení, nebo pro rekreační objekty.

Jestliže se pro jímku rozhodnete, budete k její stavbě potřebovat stavební povolení.

Septik s filtrem

Dokonalejší likvidaci zajišťuje septik, který odpadní vodu nejen shromažďuje, ale i předčisťuje a odkaluje. Jde o průtočnou nádrž, která je rozdělená zpravidla na tři komory, v nichž dochází k postupnému oddělování a usazování pevných částic odpadu i částečnému rozkladu splašků. Samotný septik má však malou účinnost, proto se kombinuje se zemním pískovým filtrem nebo kořenovou čistírnou k mechanickému dočištění. Možné je i umístění několika filtrů za sebou. Septik je stejně jako jímka vhodný pro rekreační objekty nebo jako dočasné řešení před připojením na centrální čistírnu odpadních vod. Pořizovací cena septiku je srovnatelná s jímkou, cena zemního filtru závisí na jeho objemu (5000 Kč/m3). Kalové usazeniny postačí ze septiku vyvážet přibližně jednou ročně. S fekální vodou a hrubými nečistotami si poradí kalové čerpadlo do septiku.

I ke stavbě septiku a osazení zemního filtru budete potřebovat stavební povolení. K vypouštění předčištěné vody do vodního toku však musíte mít ještě povolení vodoprávního úřadu.

Domovní čistírny

Nejdokonalejší způsobem likvidace odpadních vod jsou domovní čistírny. O nich však až příště.

TOPAS – domovní čistírna odpadních vod 3. generace

  • Automatický provoz – řídicí jednotka automaticky přizpůsobí provoz ČOV množství a znečištění odpadních vod
  • Flexibilní hloubka přítoku – 0,4–2,2 metru pod terénem
  • Úspora energie – spotřeba energie závisí na velikosti přítoku bez zásahu obsluhy
  • Vhodná pro rekreační provoz – garance biologické funkce – tři měsíce bez přítoku splašků
  • Jednoduchá údržba – plně vyjímatelná technologie
  • Terciární dočištění – vestavěný pískový filtr
  • www.topolwater.com

FOTO: SHUTTERSTOCK

Jímka versus septik

Uložit

Jímka versus septik