Prostá krása kamenné misky

Rubrika: Dekorace

Kámen může pro někoho představovat zbytečnost a balast, pro jiného úžasný materiál, který je možné opracovat a proměnit v něco užitečného a krásného.

Kámen může pro někoho představovat zbytečnost a balast, pro jiného úžasný materiál.

Do módy se opět dostávají stará kamenná koryta a kamenné misky nazývané také kaménky. Dříve se do těchto nádob přiváděla pramenitá voda, do koryt dostával dobytek krmení a kruhové kaménky využívali naši předkové k uskladnění kvašeného zelí. Pokud si chcete podobnou kamennou misku vyrobit, máme pro vás návod.

Co budete potřebovat

Pro výrobu kaménky je nutný především citlivý přístup kameníka. Kámen je totiž tvrdý, ale zároveň i křehký. Není proto třeba brutální síly. Dnes mají navíc kutilové k dispozici nejrůznější řezací kotoučové nástroje, které práci velice usnadní. Skalní nadšenci mohou ale používat tradiční náčiní a postupy práce.

Vhodný kámen

Pro výrobu misky pro kaktusy, bonsaje nebo letničky si musíte nejdříve vybrat správný kámen. Poohlédněte se například v řece nebo potoce po krásném, nepravidelně vodou ohlazeném kameni. Důležité je, aby nalezený valoun v sobě neměl praskliny. Podívejte se také, jak jsou uloženy a kudy vedou jednotlivé vrstvy v kameni – při práci je budete muset respektovat. Platí to i pro výrobu malého kamenného pítka pro ptáčky nebo menší misku. Pokud si rovnou troufnete na větší čtvercové či obdélníkové koryto, vyberte si kámen požadovaného tvaru a pusťte se do práce.

Nařezání drážek do povrchu kamene

1. Nařezání drážek do povrchu kamene

Vyklepání první kamenné vrstvy

2. Vyklepání první kamenné vrstvy

Naříznutá druhá vrstva kamene

3. Naříznutá druhá vrstva kamene

Nezačištěná miska po vyklepání

4. Nezačištěná miska po vyklepání

Jak postupovat

Vybraný kámen uložte tak, aby při vysekávání vnitřní dutiny docházelo k rovnoměrnému rozložení sil, které budou vznikat od úderů kladiva na sekáč. K tomu vám poslouží například kbelík naplněný pískem, do něhož budoucí misku usadíte. Můžete také využít prázdný záhon s kyprou půdou, do které kámen uložíte. Poté si tužkou nakreslete obvod budoucí misky a pomocí rozbrusky a diamantového kotouče vyřízněte do kamene drážky, které na sebe budou kolmé a vytvoří tak čtverce či obdélníky. Na řezný nástroj při práci netlačte a dbejte na chlazení řezné plochy kotouče. Při řezání vzniká hluk, prach a kamenná drť, která od kamene odlétává, proto si své zdraví chraňte vhodnými ochrannými pomůckami. Po vyříznutí první vrstvy drážek uchopte sekáč a kladivo a lehce začněte jednotlivé předřezané díly vysekávat. Nepoužívejte přitom sílu, pouze s citem kámen po částech vyklepávejte. Po odstranění první vrstvy pokračujte stejným způsobem dál do hloubky. Pečlivě si při práci hlídejte sílu stěn a dna misky – malá bonsajová miska by měla mít tloušťku stěny kolem dvou centimetrů. Po dosažení uvedeného rozměru pak pomocí staršího řezného kotouče vyhlaďte vylámané prohlubně uvnitř misky. Odtokový otvor vyvrtejte příklepovou vrtačkou s vidiovým vrtákem a opět platí – netlačte. Jestliže chcete mít okraje misky uhlazené, použijte starší vyřazený či zlomený brusný kotouč a okraje jednoduše začistěte, jako se začisťuje dřevo smirkovým papírem. Každá bonsajová miska má mít i podmisku, kterou vyrobíte stejným způsobem z přiměřeně velkého plochého kamene.

Využití nádoby

Misku můžete osázet rostlinami nebo ji ponechat bez nich a kochat se její vlastní krásou. Kámen je zajímavý, zvláště když obsahuje barevné vrstvy. Kamenné korýtko můžete ozdobit třeba vlastnoručně vyrobenou spárovou skalkou. Postup k jejímu vytvoření najdete v červencovém čísle našeho časopisu.

FOTO A REALIZACE: AUTOR

Prostá krása kamenné misky

Prostá krása kamenné misky

Zajímavé