Půda ve skleníku

Půdě ve skleníku se více věnujte, protože v uzavřeném prostoru se častěji hromadí zárodky chorob. Desinfekce dusíkatým vápnem je jednoduchá a hodí se právě na období klidu. Po pěti sezonách zeminu vyměňte, ačkoli je to pracné. Starou půdu vyvezte na záhony a promíchejte s původní, nebo ji dejte na jedno místo, kde projde regenerací pomocí zeleného a organického hnojení.

Půda ve skleníku