Řešení pro negativní výhledy

Jistě to zná většina zahrádkářů – až příliš blízko postavené okolní budovy, výhled na panelové domy nebo nákupní střediska. S negativními výhledy se setkáváme nejčastěji v městském prostředí, ale nejsou výjimkou ani na venkově. Negativní výhledy dokáží pobyt na zahradě, která slouží především k načerpání nových sil a k rekreaci, značně znepříjemnit. Pojďme se podívat, jak některé nepříliš dobře působící body ve výhledu zakrýt.

Oplocení z vodorovně orientovaných latí s popínavkami působí přívětivěji než neprůhledné vysoké stěny.

Oplocení z vodorovně orientovaných latí s popínavkami působí přívětivěji než neprůhledné vysoké stěny.

Majitelé zahrad se ve větších městech kryjí většinou za poměrně vysokým neprůhledným oplocením, které ale ze zahrady činí spíše vězení než zelenou oázu klidu. Velká část negativních výhledů se dá odclonit kombinací několika typů vegetačních prvků. Pokud to prostor na zahradě dovoluje, vysaďte několik skupinek větších stromů, které časem nevábně vyhlížející stavby ve výhledu zakryjí. Aby tento efekt fungoval i v zimě, kombinujte opadavé listnáče se stálezelenými jehličnany, které se navíc postarají o celoroční efekt zahrady. Některé výhledy dokážou zakrýt i vzrůstnější keře, které dobře poslouží hlavně na zahradách s menší rozlohou.

Kompost a nevzhledná zákoutí na zahradě

Mohutné popínavé druhy dobře poslouží na zakrytí nevzhledných koutů na zahradě.

Mohutné popínavé druhy dobře poslouží na zakrytí nevzhledných koutů na zahradě.

Všechny nevzhledné stavby a areály se rozhodně nemusí vyskytovat pouze za hranicí vašeho pozemku. Občas potřebujeme zakrýt výhled na kompost nebo otevřený pracovní přístřešek. K tomuto účelu perfektně slouží dřevěné treláže popnuté popínavkami, bambusová rohož nebo keřová výsadba. Mnohdy je nejlepší skombinovat i více těchto prvků, aby byl výsledný efekt opravdu dostačující.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Řešení pro negativní výhledy

Řešení pro negativní výhledy