Řež živých plotů

Živé ploty a stěny mají v zahradní architektuře, a tedy i na rodinných zahradách, své nezastupitelné místo. Plní funkci vizuální clony, zakrývají nevzhledné výhledy, oddělují jednotlivé části zahrady, ale zároveň plní také funkci ekologickou, hygienickou a estetickou. Právě léto je obdobím, kdy si na tyto vegetační prvky musíme udělat čas a dát jim pomocí nůžek pravidelnou formu.

Dobrým pomocníkem na řez nízkých plotů jsou plotové nůžky, které jsou vhodné i na tvarování figur.

Dobrým pomocníkem na řez nízkých plotů jsou plotové nůžky, které jsou vhodné i na tvarování figur.

Živé ploty rozlišujeme na tvarované a volně rostlé. My se budeme zabývat první skupinou, která má svou tradici v okrasných zahradách, ale setkáme se s nimi také téměř v každé historické zahradě a parku. Pro tvorbu živých plotů a stěn se hodí především dřeviny s jemnou texturou a drobnými listy nebo jehlicemi. Tento aspekt oceníme především při tvarování plotů pomocí plotostřihu nebo plotovými nůžkami. U těchto druhů není při tvarování příliš zřejmá řezná rána na listech, což je důležité především z estetického hlediska. V případě dřevin s velkými listy, jako tomu je u bobkovišně lékařské (Prunus laurocerasus), je sice řez elektrickým nebo motovým plotostřihem možný, ale zůstávají po něm výrazné řezné rány na dotčených listech. Někdy je v tomto případě volen pracnější řez ručními nůžkami, kterými se zkrátí celé části keřů k jinému rozvětvení.

Zmlazení přerostlých plotů

Elektrický nebo motorový plotostřih oceníte především na živé ploty větších rozměrů.

Elektrický nebo motorový plotostřih oceníte především na živé ploty větších rozměrů.

Pokud se chystáte k dlouhodobě odkládanému zmlazení přerostlého živého plotu, dejte dřevinám ještě chvíli čas a tento výrazný zásah ponechte na předjaří, kdy rostliny teprve raší. Některé dřeviny snáší hluboké zmlazení jen velmi těžko. Naopak dobře si s ním poradí habry (Carpinus betulus), ptačí zob (Ligustrum vulgare), tis červený (Taxus baccata) nebo nenáročné zeravy (Thuja sp.).

FOTO: SHUTTERSTOCK

Řež živých plotů

Řež živých plotů