Skalka z mechu

Pokud si na vašich zahrádkách libuje mech, dejte mu prostor a on vynikne v celé kráse.

Pokud si na vašich zahrádkách libuje mech, dejte mu prostor a on vynikne v celé kráse.

Pokud si na vašich zahrádkách libuje mech,
dejte mu prostor a on vynikne v celé kráse.

Každou zahradu může zdobit skalka. Není to však jen půda s kameny osázená něčím, co kvete. Je třeba vytvořit takové seskupení kamenů a skalniček, aby skalka vypadala jako
výseč divoké přírody. Skalku můžete jako okrasný prvek umístit do poměrně malého prostoru různých keramických misek, kamenných koryt nebo přímo na zahradu. A nemusíte zůstat u klasické skalky, vyzkoušejte třeba lesní mechovou kompozici. Mechy jsou velice skromné, rostou i na holém kameni, štěrku, písku a nepotřebují půdu. Co naopak vyžadují, je bloudivý stín a větší úhrn srážek. Jak si mechovou skalku vybudovat?

Stavba skalky
Po vyměření terénu je nutné budoucí prostor pod mechovou skalkou řádně odvodnit. Proč? Protože zvláště na horách a u skalky v blízkosti domu, jako tomu je na našich fotografiích, sjíždí na danou plochu sníh se střechy. Vodu ze sněhu, která proteče mechovým porostem a podzemní drenáží, je tedy třeba odvést od domu. Další přísun vody je zvláště ve vyšších polohách zajištěn větším úhrnem srážek. V případě této skalky byla drenážní trubka, tzv. husí krk, zapuštěna 50 centimetrů pod povrch terénu a zasypána štěrkem frakce 16/32 milimetrů. Po uložení drenáže je nutné odstranit travní drn a snížit tak na minimum prorůstání skalky oddenky vytrvalých plevelů. Vzniklou plochu můžete od okolního terénu oddělit obrubníky, které jsou zde uloženy v zavlhlém betonu. Do takto ohraničeného prostoru natáhněte geotextilii (koupíte ji ve stavebninách). U této skalky byla použita stavební geotextilie o gramáži 400 g/m2, kterou neprotrhne krtek, kořínky ani vytrvalý plevel. Po rozložení ponechte geotextilii asi 40centimetrové přesahy. Nyní si rozvrhněte uložení kamenů. Není vůbec špatné se poradit s více lidmi a nechat si v hlavě kamennou sestavu tzv. uzrát. Je také dobré nakreslit si plánek i s rozměry kamenů. Šetří se tím čas i peněženka, protože zvedací technika je drahá. Po příjezdu těžké mechanizace uložte kameny podle plánku. Snažte se je přitom umístit tak, aby vypadaly jako v přírodě. Po uložení dosypte kolem kamenů štěrk – kameny by z něj měly přirozeně vyčnívat. Terén skalky můžete také přisypáváním nebo ubíráním štěrku modelovat. Můžete například vytvořit prohlubně, na jejichž dno se rozprostře rozstřižený igelitový pytel, který zadrží část vody pro napájení mechových porostů. Na vyfocené skalce jsou čtyři taková jezírka. Igelit následně pokryjte kačírkem s pískem, do kterého je už možné sázet mechové polštáře. Na zbylý okolní štěrk nasypte vrstvu písku, s nímž ještě více můžete zdůraznit terénní nerovnosti, a vše utužte lopatou nebo zednickou lžící.

Mechová sadba
Po dokončení této práce se vydejte na vycházku do okolí a na zapomenutých kamenech na okrajích luk a lesů určitě najdete husté mechové porosty. Takový mech z kamene opatrně sejměte a uložte do tašky. Na kameni ale vždy ponechte třetinu původního porostu.

Sázení mechorostů
Po příchodu domů nasbíraný mech vyklopte vedle skalky a jednotlivé polštářky ukládejte těsně vedle sebe. Aby mechové kousky neodfoukl vítr, lehce je posypte pískem. Ten vytvoří přirozenou zátěž, přitlačí mech k podkladu a budoucí porost zafixuje. Písek klidně ponechte na mechu, v průběhu vegetačního období uvidíte, jak se ztrácí. Založíte-li skalku na jaře, mech do podzimu pohltí jednotlivá písková zrnka a vytvoří kompaktní zelený koberec.

Péče o mechový porost
Mechovou skalku nikdy nehnojte. Mech snáší velice dobře i suchá vedra. Jednotlivé větvičky mechu se při nich zatáhnou a změní barvu – vyblednou. Po zalití se však opět zazelenají. Stačí jim i ranní rosa, při blednutí můžete tedy mech rosit. Na podzim ze skalky odstraňte spadané listí. Může se stát, že se ve vlhkém prostředí usadí semínko břízy nebo jívy. Podle libosti si tak můžete vypěstovat malý hájek. V takto založené mechové skalce neroste plevel. Mechy a kameny se ale dobře snášejí s brusinkou, která tady dobře prospívá a má chutné plody. Do mechových porostů lze sázet i kapradiny, ty už ale vyžadují trochu lesní hrabanky. S mechem si do skalky pravděpodobně přinesete i šťavel, který na jaře bíle kvete. Celou skalku je možné doplnit také lesními borůvkami, které se pěstují stejně jako brusinky.

Postup

1 Vytváření drenáže
2 Odstranění drnů
3 Natažení geotextilie
4 Uložení kamenů
5 Dosypání štěrku
6 Vymodelovaný profil terénu
7 Uložení igelitového pytle
8 Vytvoření dna jezírka
9 Osázení okolí jezírka
10 Sázení mechů

TEXT, FOTO A REALIZACE ZDENĚK LIBERDA

Skalka z mechu

Skalka z mechu