Stálezelené rostliny

Rubrika: Tipy

Právě v zimě oceníte v zahradě stálezelené rostliny. Aby tady vynikly, měly by být vysazeny v kombinaci s takovými dřevinami, kterým tvoří jednolité pozadí – vrby s jemnými kroucenými větvemi, kerie a svída s mladými pruty v intenzivních barvách nebo třeba růže hedvábitá (Rosa sericea) s výraznými rudými trny. Vysadit je můžete i do blízkosti staveb z barevně neutrálního betonu. V tom případě je ale ještě podsaďte například drobnými cibulovinami a hajními rostlinami, vhodné jsou i čemeřice nebo jiné odolné trvalky, které nemusíte pravidelně okopávat, protože to by stálezeleným dřevinám nedělalo dobře.

 

Více informací se nachází v prosincovém vydání z roku 2017.

Stálezelené rostliny