Trávník, nebo louka?

Pečlivě pěstovaný trávník patřil dlouhá léta k ozdobě každé zahrady. V posledních letech je však nahrazují květnaté louky.

Představa, že na zahradě budete mít kolem terasy krátce střižený pažit a na něj, oddělená pouze úzkou cestou, naváže květnatá louka, je neuskutečnitelná. Trávník by se totiž postupem času zaplevelil a nikdy nevypadal tak hezky, jak byste si přáli. O každou plochu se totiž musíte jinak starat a každá potřebuje jiné podmínky, aby vypadala pěkně. Ale samozřejmě můžete zkusit pěstovat na zahradě obojí, jen hranice musí být výraznější, třeba přímo dům. Pak můžete před ním vysít louku a za ním si pěstovat krátce střižený trávník. Nebo naopak.

foto Shutterstock

 

Klasický trávník

Pěstování krátce střiženého trávníku je náročné. Ulehčit si ho můžete správným založením a také výběrem vhodného osiva. Pokud se vám to povede, může se životnost zelené plochy pohybovat v řádu desetiletí, tedy mnohem déle, než vydrží nejen trvalkové záhony, ale skleník nebo nábytek na terase. V Anglii, která je pro pěstitele vzorem, mají trávníky stoleté i starší. Správné setí se tedy vyplatí.

 

Do nevyhovujících podmínek

Přirozené travní porosty, mezi něž se řadí stepi, pampy a prérie, jsou vždy na slunci. Pokud vaši zahradu ale stíní sousedův dům nebo koruny stromů, je třeba tomu přizpůsobit i výběr osiva. Nikdy si totiž nekupujete jeden travní druh, ale směs. A její složení výrobci přizpůsobují podmínka, kde chcete trávník pěstovat. Ve stínu, který pro ně není přirozený, bývají více zastoupené výběžkaté druhy, například kostřava červená, které se lépe rozrostou a trávník tak pěkně zhoustne i bez celodenních paprsků slunce.
Nejen stín, ale také chození, hraní nebo házení míčku psovi pažitu nesvědčí. Ty, které obdivujte v okolí historických sídel, jsou totiž jen na koukání. Chcete-li tedy plochu na hraní, zvolte takzvanou hřišťovou směs s převažujícím podílem lipnice luční, která má pevně zakořeněné trsy, jež jsou pružné a odolné, a jen tak se neponičí. Jen pozor, že tato směs není určená do stínu, a nebude-li na slunci, trávník se bude rozrůstat pomalu a déle regenerovat po hrách.

 

Proč využít záplaty

Jestliže po hrách nebo grilování najdete v trávníku poškozená a vypálená místa nebo na ploše zůstanou lysiny po plísni sněžné, k jejich zacelení zvolte raději speciální záplatu. Je vhodnější než pouhé dosetí ze zbytku původního balení. Travní směsi rychle stárnou, mají krátkou klíčivost – maximálně dva roky. To je vývojově dáno tím, že pravidelně produkují spoustu semen za sezonu. Také klíčení a dorůstání nových rostlin ve starším trávníku je pomalé a poškození bude dlouho znát. V záplatách je přimícháno k osivu i rychle působící hnojivo a růstový stimulátor, které nové rostliny podpoří ve vývoji. Poškození tak zmizí v řádu týdnů, nikoli celou sezonu.

 

foto Shutterstock

Květinová louka

Zalíbily se vám květnové louky, a tak necháváte svůj ještě loni pečlivě pěstovaný trávník zarůst sedmikráskami, pampeliškami a těšíte se, že za dva roky už budete mít krásně kvetoucí plochu? Omyl. Pouhým nesečením a nepoužíváním herbicidů se trávník v louku promění. Chybí mu totiž semena, ze kterých by se louka obnovila. Jediné, co vám tedy kolem domu poroste, budou odolné a agresivní druhy, jako je třeba popenec, jitrocel, smetanka a další. Svými širokými listy zaberou plochu a zabrání jiným, méně vitálním druhům, například kopretinám, chrpám či kohoutkům se zde uchytit. Pokud opravdu toužíte po kvetoucí louce, musíte ji založit naprosto stejně jako klasický trávník. To začíná především zrytím a pečlivým několikanásobným odplevelením plochy. A opět pečlivým výběrem osiva. I tady je třeba respektovat podmínky na zahradě. Pečlivě čtěte příbalové informace zejména u obecně pojmenovaných směsích, jako je Krajková louka, Česká květnice, Louka starých časů, Chalupářská louka, Modrá louka a podobně. Pokud máte přiměřeně vlhké místo s kvalitní půdou, vzejde zde skoro každý typ. Pokud ale je plocha příliš suchá, nebo naopak podmáčená, vybírejte pečlivěji směsi určené právě pro místa bez vody nebo naopak vlhká.

Než se rozhodnete pro zrušení trávníku a vysetí louky, počítejte s tím, že:
• náklady na pořízení osiva jsou o dost vyšší než u klasického trávníku
• prvním rokem louka nekvete a je řídká
• v průběhu let se skladba květin proměňuje
• po ploše nelze libovolně chodit, je nutné vysekat a udržovat cestičku


Víte, že…
Traviny včetně obilovin a také ostřice, šáchorů a rákosů se řadí mezi takzvané jednoděložní rostliny. Toto rozlišení vychází z utváření semene, které se po vyklíčení mění v děložní listy a základ rostliny s kořenem. A ony mají vždy jen jeden. Dalším rysem jsou úzké nedělené listy s podélnou žilnatinou. Dvouděložné jsou ostatní rostliny. Tato skupina má hlubší kořeny a jejich listy zabírají větší životní prostor, a tak traviny vytlačují. Proto se herbicidy zaměřují na zahubení dvouděložních rostlin a traviny neničí.


redakce, foto Shutterstock

Trávník, nebo louka?