Tvarovací řez dřevin

Léto je výborným obdobím pro tvarovací řez okrasných dřevin. Tento specifický řez se však neomezuje pouze na tvarování živých plotů, ale i různých figur či zahradních bonsají. Mnozí zahrádkáři z něho mají respekt, není ale náročný, vyžaduje spíše estetické cítění, dostatek trpělivosti a čas.

Okrasné tvarování dřevin patří k nejstarším technikám řezu.

Okrasné tvarování dřevin patří
k nejstarším technikám řezu.

Tvarované dřeviny mají v zahradách výsostné postavení. Živé ploty a stěny lemují zahradu, oddělují její jednotlivé části nebo zakrývají nevzhledná zákoutí. Stálezelené figury představují dominantní prvky a geometrické solitérní tvary okrasných keřů doplňují téměř každou formální zahradu historického i moderního stylu.

Co vědět předem
Pro tvarovací řez je důležitá pravidelnost, díky které lze okrasné dřeviny zapěstovat do kompaktního a hustého tvaru s jasně definovanými stěnami. Ne vždy je tento řez zcela jednoduchý. I ten tvarově nejjednodušší živý plot vyžaduje trpělivost a estetické cítění, bez kterého se při tomto řezu nikdo neobejde. Pokud ani jedno nemáte, nabízí se několik šikovných pomůcek, které vám s tvarováním pomohou a výrazně ho zjednoduší. Ještě než ale založíte živý plot, dobře si rozmyslete vhodný druh dřeviny. Ten totiž ovlivní četnost řezu, rychlost růstu, zřetelnost řezných ran i hustotu porostu. Asi nevhodnějšími rostlinami jsou ty drobnolisté nebo jemné druhy jehličnanů. Skvělých výsledků dosáhnete se zimostrázem vždyzeleným (Buxus sempervirens) a tisem červeným (Taxus baccata). Obě dřeviny vytvářejí hustý stálezelený porost, menší nevýhodou je ale jejich pomalý růst. Pokud chcete výsledného vzhledu dosáhnout rychleji, volte spíše opadavý habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica) nebo jehličnatý zerav (Thuja sp.). Všechny jmenované druhy se dobře hodí jak na živé ploty a stěny, tak i k tvarování figur. Velice specifickou skupinou tvarovaných forem jsou zahradní bonsaje. Jejich tvarování není rozhodně jednoduché. Abyste tuto techniku zvládli, je třeba si nastudovat její zákonitosti a dobře se vyznat i ve zvoleném druhu dřeviny. Pro tvorbu zahradních bonsají se výborně hodí například borovice (Pinus sp.) v mnoha druzích a kultivarech a jalovce (Juniperus sp.).

Termín a technika
Tvarování živých stěn a plotů se většinou provádí dvakrát ročně. Termín je závislý na rychlosti růstu dřeviny a průběhu počasí. Některý rok je třeba rostliny poprvé tvarovat koncem května, jindy zase až v červnu. Druhý řez se odvíjí od termínu předchozího tvarování, obvykle ale následuje po dvou až třech měsících. Složitější formy tvarovaných dřevin, jako jsou geometrické tvary nebo figury zvířat, je nutné tvarovat i častěji. Nůžky vezměte do ruky ihned, jakmile začnou některé větve přerůstat daný tvar. Techniku řezu protentokrát ovlivňuje především zručnost střihače. Někteří zahradníci při tvarování nepotřebují žádné pomůcky a dokážou ihned vytvarovat i poměrně složitou figuru zvířete. Většina z nás ovšem pomoc ocení. Abyste dobře vytvarovali živý plot, je dobré si na jeho začátku zapíchnout do půdy tyč a natáhnout od ní provázek, který jasně vymezí plánovanou výšku plotu. Tento postup se používá i při radikálním zmlazení. Tvarování figur a geometrických tvarů si zase značně usnadníte drátěnou konstrukcí nebo svazováním jednotlivých výhonů provázkem či lýkem.

Postupné prodlužování neřezaných výhonů

Postupné prodlužování neřezaných výhonů

Postupné prodlužování neřezaných výhonů

Svázání výhonů zahradnickým provázkem

Svázání výhonů zahradnickým provázkem

Svázání výhonů zahradnickým provázkem

Finální zahuštění pravidelným řezem

Finální zahuštění pravidelným řezem

Finální zahuštění pravidelným řezem

Charakteristika řezu
Hlavním cílem tvarování je vytvoření kompaktní husté struktury keře, proto je nutné ho provádět několikrát do roka pomocí kvalitního nářadí. Každý tvar má svá specifika a techniku řezu je potřeba přizpůsobit právě jemu.

Ploty, stěny, loubí
Na českých zahradách se nejčastěji tvarují živé ploty či stěny. Technika jejich řezu vyžaduje zručnost a odhad. Jakmile jednou živý plot vypěstujete, při následném tvarování už jen stále kopírujte hotovou strukturu. Pokud chcete co nejdéle udržet velikost plotu, nebojte se nůžkami zasáhnout hlouběji do nových výhonů. Poměrně oblíbeným prvkem je také loubí, které se jednoduše vytvoří ze dvou živých plotů, mezi kterými se vynechá místo na průchod. Na konci každého plotu se nechá vyrůst několik výhonů, které se při dosažení dostatečné délky spojí v oblouk, jenž se pak dále tvaruje.

Na nízké plůtky i ornamenty se hodí drobnolistý zimostráz vždyzelený.

Na nízké plůtky i ornamenty se hodí
drobnolistý zimostráz vždyzelený.

Figury a tvary
Kumštem při tvarování dřevin bývají figury zvířat a jasně definované geometrické tvary. Jak již bylo uvedeno, někteří zručnější zahradníci s dostatkem fantazie dokážou tyto tvary vytvarovat i bez pomůcek. Jindy se, především u figur, používají drátěné konstrukce umístěné na vysazené dřeviny. Ty postupně daný tvar vyplňují a pak už stačí je odstraňovat přerůstající výhony, dokud větve nezaplní celou konstrukci.

Přerostlý plot
Pokud se živému plotu nevěnujete pravidelně, rychle vyroste, prořídne a začne vypadat nevzhledně. Nemusíte ho však okamžitě likvidovat, postačí ho jen pomocí radikálního řezu zmenšit na požadovanou velikost. Tento postup se používá i u správně udržovaných živých stěn, které ovšem během let dorostly do velkých výšek a jejich údržba byla již nemožná. Ke slovu tak přicházejí dobře nabroušené pákové nůžky a ruční pilky, kterými se plot zkrátí na požadovanou výšku. Obavy z toho, že bude plot nevzhledný, jsou ve většině případů neoprávněné. Plot se totiž vždy řeže tak, aby řezné rány překrývaly boční větve. Místo řezu je proto viditelné jen při nahlédnutí do vnitřní struktury dřeviny nebo při pohledu shora a časem ho úplně zakryjí přerůstající boční větve. Tento typ řezu velice dobře snášejí zeravy (Thuja sp.), habry (Carpinus betulus), ptačí zoby (Ligustrum vulgare) nebo třeba tisy červené (Taxus baccata).

Vhodné nářadí
Pro tvarování dřevin se hodí poměrně široké spektrum nůžek. Na jemnější úpravy jsou vhodné zahradnické nůžky s nebo bez otočné rukojeti. Jsou vhodné pro vytváření malých detailů i pro tvarování stálezelených dřevin s velkými listy, jako je třeba bobkovišeň (Prunus laurocerasus). Vděčným pomocníkem jsou také plotové obouruční nůžky, které lze sehnat v mnoha provedeních s různě dlouhou rukojetí. Toto nářadí uplatníte při tvorbě detailů, řezu figur i tvarování menších živých plotů. V případě živých plotů a stěn dosahujících značných rozměrů ovšem na ruční nářadí spíše zapomeňte a dejte přednost plotostřihu. Plotostřihy s benzinovým pohonem mívají větší hmotnost, ženy proto ocení spíše elektrické. Stejně jako u všech jiných řezů i zde platí, že je třeba nářadí udržovat čisté a dobře nabroušené. Dobré ostří je naprosto nezbytné při tvarování bonsají a figur, u nichž jsou řezné rány velice zřetelné.

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Tvarovací řez dřevin

Uložit

Tvarovací řez dřevin